Klusterutveckling inom båt- och livsmedelsindustrin

Klusterutveckling inom båt- och livsmedelsindustrin

Cluster Development for Growth and Resilience in the Boat and Food Industry

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Viexpo leder projektet ClusDe (Cluster Development for Growth and Resilience in the Boat and Food Industry) som genomförs under 2023.

Målet med projektet är att stärka tillväxtmöjligheterna för två viktiga industrier i Jakobstadsregionen, Österbotten och Mellersta Österbotten. Projektet syftar till att öka samarbetet mellan företag och information om kluster, samt att ta reda på hur ett eventuellt regionalt båt- eller livsmedelskluster kunde se ut i framtiden.

Under projektets gång genomförs enkäter och intervjuer samt nätverksträffar kring olika teman.

”Vi har aktivt kontakt med båt- och livsmedelsföretag och informerar om dem. Om du är intresserad av projektet, vänligen kontakta oss!”, uppmanar Kåre och Minna.

Kontaktpersoner:

Minna Jakobsson, Senior Advisor, Andelslaget Viexpo (båtbranschen) minna.jakobsson@viexpo.fi

Kåre Björkstrand, Senior Advisor, Andelslaget Viexpo (livsmedelsbranschen) kare.bjorkstrand@viexpo.fi

Patrik Lindgren, Projektansvarig, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, (båt- och livsmedelsbransch, adminstration) patrik.lindgren@concordia.jakobstad.fi

Finansiering: Österbottens förbund