Kom och jobba med oss!

Kom och jobba med oss!

Viexpos team behöver förstärkning.

Vi söker två erfarna internationaliseringsexperter till vårt glada team

för att tillsammans med Viexpos övriga experter hjälpa företagen att påbörja eller utveckla sin exportverksamhet.

En viktig del av arbetsuppgifter är att jobba med SMF-företagen och ge dem råd angående export och internationalisering. Som internationaliseringsexpert kommer du också att arrangera bl.a. exportfrämjande resor, mässresor samt olika evenemang med det övriga teamet eller samarbetspartners. Att utveckla och förverkliga Viexpos tjänster i en värld som ständigt förändras ingår naturligtvis i dina uppgifter.

Det 50-åriga Viexpo är det skarpaste verktyget för export och internationalisering för alla små och medelstora företag. Vi betjänar företagen oavsett bransch och målmarknad över alla gränser och tvåspråkigt på exportkusten. Våra kontor finns i de österbottniska landskapen men vårt verksamhetsområde är hela Finland. Vi för årligen mer än 100 företag utomlands på bl.a. mässor och andra exportfrämjande resor. Varje år är vi i kontakt med mer än 1000 företag och vi organiserar över 50 evenemang med syftet att uppmuntra export och internationalisering.

En av internationaliseringsexperterna får som uppgift att hjälpa företagen i Österbotten samt att utveckla det nordiska samarbetet. Placeringsorten kommer att vara Jakobstad.

Den andra internationaliseringsexperten får som uppgift att hjälpa företagen i Södra Österbotten tillsammans med partnernätverken i området. Placeringsorten kommer att vara Kurikka.


Du kan vara den internationaliseringsexpert som vi söker om

 • du vill jobba tillsammans med exportföretag
 • du har en omfattande arbetserfarenhet av liknande eller tillämpbara uppgifter
 • du vill skapa goda regionala och internationella nätverk
 • du är självstyrd och förhåller dig positivt mot ditt arbete
 • du har god förmåga för samarbete
 • du har tillräckliga färdigheter i finska, svenska och engelska


Viexpo erbjuder

 • flexibel arbetstid och aktivitetsbaserade arbetssätt
 • möjlighet till distansarbete
 • ett motiverat och kunnigt team
 • moderna arbetsverktyg
 • möjlighet att resa
 • telefonförmån, lunchförmån och motions-/kulturförmån
 • en arbetsplats som satsar på personalens välmående
 • mera omfattande arbetshälsovård än den lagstadgad företagshälsovården
 • utvidgade olycksfalls- och reseförsäkringar


Ansökning


Internationaliseringsexperterna anställs som ordinarie arbetstagare med avtal som gäller tills vidare. Platserna fylls när lämpliga personer hittas. Arbetet börjar enligt överenskommelse och prövotid tillämpas.

Platserna ansöks med en fritt formulerat skriftlig ansökning med bifogad uppdaterat CV och löneanspråk. Du kan också bifoga 1–3 exempel på ditt arbete som visar din kompetens till uppgiften.

Ansökningen skickas till ledningens assistent via e-post till adressen martina.buss@viexpo.fi eller per post till adressen: Viexpo, Martina Buss, Wollfskavägen 35 B, 65200 Vasa.


I rekryteringsprocessen ingår även en eller flera intervjuer i olika skeden av processen.

Ansökningstiden tar slut 17.5.2020,


men vi behandlar ansökningar under hela processen och fyller platsen när de rätta personerna funnits.


En utskrivbar platsannons.


Viexpo grundades 1970 som ett självständigt företag i andelslagform utan vinstintresse. Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag komma ut i världen, oavsett deras storlek eller bransch. Vi undersöker varje företags potential att ta sig via Österbotten ut i världen. NordicHub är vår länk till mångsidigt samarbete med de andra nordiska länderna.

Öppenhet, kundorientering och ansvarsfullhet är grundpelare i vår verksamhet. Vi vill vara den första som kommer i tankarna när företagen funderar på export och internationalisering. Vi vet var företagen kan få den bästa hjälpen i olika situationer. Vi vill också vara världens bästa arbetsplats, och vi tar alla personligen ansvar för det.

Osa Viexpon tiimiä

Viexpos team består för tillfälle av 8 experter.
Vårt huvudkontor finns i Jakobstad och våra andra kontor i Vasa, Karleby och Kurikka.

Du får gärna bekanta dig med Viexpo via våra hemsidor och kanaler i sociala medier.


Mera information om uppgifterna fås av:

VD Kristian Schrey
+358 50 572 8253
kristian.schrey@viexpo.fi


I frågor som gäller ansökningsprocessen kan du kontakta:

ledningens assistent Martina Buss
+358 50 512 7860
martina.buss@viexpo.fi