Load Up North en framgång som exportfrämjande resa

Load Up North en framgång som exportfrämjande resa

Resan till Load Up North i Umeå som arrangerades av Viexpo var en framgång för Kjell-Owe Ahlskog från Linqit. Enligt planerna kommer Linqit att lanseras i Sverige och Kjell-Owe Ahlskog var i första hand ute efter att träffa personer som, direkt eller indirekt, kan hjälpa dem med detta.

Mina intryck från resan är enbart positiva. Under resan och på mässan kom jag i kontakt med ett flertal personer från olika organisationer både i Sverige och Finland som jag tror att på olika sätt kommer att kunna hjälpa oss med lanseringen. Jag kommer under de närmaste veckorna att fortsätta diskussionerna med flera av dem.

När det gäller att etablera Linqit utomlands, bedömer Kjell-Owe Ahlskog att de kommer att satsa på Sverige som det första landet utanför Finland.

Min uppfattning är att den så kallade GIG ekonomin är långt utvecklad inom många branscher i Sverige men att det saknas verktyg som kan effektivisera nätverkandet och upphandlingen av tjänster mellan företagen. Här ser jag att Linqit har en roll att fylla som vi bör ta vara på.

En etablering av Linqit i Sverige skulle även gynna våra finska medlemmar eftersom de då samtidigt får tillgång till ett nätverk av företag i Sverige som de både kan köpa och sälja tjänster med, funderar Kjell-Owe Ahlskog.


Göran Burman från BBJ Gräv Ab var också med på resan. Göran Burman har deltagit på flera resor tillsammans med Viexpo och tycker att varje resa ger något nytt och förbättrar förståelsen för målmarknaden.

I Sverige har intresset för finländska företagens kunnande ökat markant under den senaste tiden. Vi kommer att satsa på detta intresse och den svenska marknaden.

Göran Burman bedömer att de stora infraprojekten som är i gång i Sverige, såsom Botniabanan, Northvolt och Kiruna, ökar ytterligare intresset för de finländska företagen.


Den exportfrämjande resan arrangerades till Load Up North -mässan i Umeå 29-30.8.2019 av Viexpo i samarbete med Infra-Botnia.