Min dag som Senior Advisor på Viexpo

Min dag som Senior Advisor på Viexpo

Av Martina Buss

För Viexpos internationaliseringsexpert är varje arbetsdag annorlunda. Gemensamt är dock det att man hjälper företag med export- och internationaliseringsfrågor – varje dag.

Hos oss ger alla exportrådgivning och alltid enligt företagens behov. Någon är mer specialiserad på exportprojekt för företagsgrupper, någon på marknadsundersökningar och en tredje på analys- och konsulttjänster. Med den ena kan du åka på mässor och med den andra på en marknadsundersökningsresa, bara vi blir av med restriktionerna.

Våra internationaliseringsexperter är dagligen i direkt kontakt med företagen. Varje företag erbjuds den hjälp det behöver, och i vårt samarbetsnätverk finns alltid ytterligare hjälp att få om det behövs.


Caritas arbetsdag inleds den här gången med ett möte med sju företag, som deltar i exportprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige, som Carita leder. Företagen har framför sig ett val att göra när de lyssnar på pitchningar från företag som erbjuder marknadsundersökningar. Valet är viktigt för företagen med tanke på projektets framgång, och Caritas expertis behövs för att företagen ska kunna ta hänsyn till vad som krävs av en lämplig partner med tanke på deras verksamhet. Lyckligtvis har vi på Viexpo mycket erfarenhet och omfattande nätverk, så det har kommit in ett bra urval erbjudanden.

Exportprojekt för företagsgrupper är Caritas kompetensområde. Hon har framgångsrikt genomfört flera projekt och fått beröm från de deltagande företagen. Viexpos roll i dessa projekt är administratörens roll och att vara ett nära stöda till företagen.

Carita har också ett bredare ansvar för att se till att företagen i Mellersta Österbotten känner till Viexpo och dess verksamhet, och vet hur man utnyttjar det stöd och den hjälp som finns tillgänglig. Därför är det ganska vanligt att Carita i exportfrågor åker med VD:n till de årliga mötena med kommunernas beslutsfattare.

Samarbetet med de olika aktörerna inom landskapet är bra och det sker på ett praktiskt plan. För närvarande pågår arbetet med WINWIN:s tillväxtprogram, som genomförs i samarbete med yrkeshögskolan Centria. På eftermiddagen förbereds workshoppar om varumärkesbyggande och säljcoaching.

Arbetsdagarna på Viexpo är mycket varierande. Under en vecka kan man i bästa fall ha kontakt med mer än 20 olika företag. Naturligtvis innebär detta ofta att det är mycket som pågår samtidigt och ibland kan det vara svårt att hänga med. Det finns mycket att göra, och ibland har man inte ens tid med allt det roliga. Men det trevligaste är att det man gör är vanligtvis alltid förknippat med positiva saker med kunderna. Detta arbete ger stora och små känslor av att lyckas nästan dagligen.

-Carita


Annes arbetsdag började idag på kontoret i Kurikka, som hon besöker varje vecka för att träffa företagsrådgivare och företag i området. Samarbete är alltid lättare när man träffas ofta och även över en kopp kaffe. I dag diskuterades idéer för utveckling av exportverksamheten i regionen i allmänhet.

Anne ansvarar också för att öka exportkompetensen hos företag i Södra Österbotten och att informera om Viexpos verksamhet. Anne har aktivt kontakt med andra affärsrådgivare verksamma inom området, och tillsammans ser de till att information om Viexpos utbud och tjänster når företagen. Anne besöker också kommuner och näringslivsorganisationer för att berätta om Viexpos verksamhet och för att höra kommunernas synpunkter om hur man kunde främja exportverksamhet i regionens företag.

På eftermiddagen har Anne ett Teams-möte med företagen i projektet Group Explorer, som hon har samlat ihop. Detta är ett samarbetsprojekt mellan metallbearbetningsföretag, och under eftermiddagen kommer man att utvärdera framstegen i projektet. Syftet är också att bjuda in företag verksamma i Sverige att besöka Finland och i och med att restriktionerna hävs börjar besöket se ut att vara möjligt.

Anne jobbar också på ett webbinarium, som hör under NordicHub, i samarbete med ett byggkluster i norra Finland. Webbinariet kommer att äga rum redan i början av april, så marknadsföringen måste komma i gång på riktigt.

Dessutom samlar Anne ihop en grupp företag för att ställa ut på Elmia Wood-mässan i juni i Jönköping. Detta är världens största internationella skogsmässa, så under Annes vägledning får man stor synlighet på mässan.

Arbetsdagarna är verkligen annorlunda och intressanta. Det bästa är att prata med representanter för företag, särskilt när man kan hjälpa dem på något sätt.Samarbetsnätverket ger också stöd till aktiviteterna, och kollegor är toppen!

-Anne


Kåre har särskilt på sista tiden fokuserat på att främja livsmedelsexporten. Att sammanställa och genomföra ett exportprojekt för ekologiska livsmedelsföretag ligger på Kåres bord, och han har haft mycket att göra med det. Företag från flera landskap är involverade, och varje företag har en skräddarsydd sammansättning av olika åtgärder. Ett webbinarium om produktion och förpackningsdesign och produktutveckling har planerats som en del av projektet, och det kommer att arrangeras redan nästa vecka. Webbinariet är öppet för andra intresserade företag inom området.

Kåre är också expert i West Coast Food Export Kick-Start -programmet, en aktiveringskampanj för livsmedelsföretag på västkusten med syfte att påbörja export hos företagen. I programmet skall till exempel ingå en nätverksdag på Foodwest och planeringen av evenemanget får Kåre att sätta sig ner för ett Teams-möte direkt efter lunch.

Senare på eftermiddagen träffar Kåre ett företag som har planer på att börja exportera. Målet är att gå igenom förutsättningar för export tillsammans med företaget. Viexpos checklista, som samlar allt som bör beaktas, kommer att utnyttjas i exportrådgivningen. Företaget har kunnat bekanta sig med checklistan i förväg, och Kåre kan gå rakt på sak med företaget. Det är säkert att de följande stegen hittas.

Kåre ansvarar för att informationen om Viexpos verksamhet och tjänster når företagen i Österbotten. Han kommer därför att följa med VD:n på de årliga mötena i kommunerna, träffa aktörerna i området och höra om deras önskemål och förväntningar. Samtidigt kommer kommunerna att kunna höra om Viexpos synpunkter och planer.

På Viexpo är varje dag olik, och uppgifterna formas efter ens egna styrkor, det är det bästa!

-Kåre


Maarit har redan från morgonen ett möte med ett företag som anlitat Viexpo för att förverkliga en analystjänst via NTM-centralens Utvecklingstjänster för företag. Maarit har bekantat sig med företagets uppgifter på förhand och har mycket att bidra med till detta företag, så att företaget kan ta nästa steg på internationaliseringsstigen. Det verkar som om företaget är på god väg och med hjälp av analysen får företaget en konkret handlingsplan på papper att följa. Både företaget och Maarit är mycket nöjda med det framgångsrika mötet.

Maarit har stark kunskap inom ledandet av export och strategisk planering. Hon har skapat ett omfattande presentationsmaterial om ledandet av export, som kan erbjudas till dem som vill få utbildning. Idag avslutar Maarit en artikel som hon skrivit för att hjälpa företag. Varje företag måste alltid planera för att påbörja export och ta hänsyn till kritiska punkter i sina planer. Maarits artikel öppnar upp dessa kritiska aspekter för företag.

Under eftermiddagen kommer Maarit också att delta i ett planeringsmöte för WINWIN-tillväxtprogrammet på yrkeshögskolan Centria. Hon har tidigare erfarenhet av att planera och genomföra omfattande tillväxtprogram och är entusiastisk över att se hur erfarenheterna kan utnyttjas i detta sammanhang. Viexpo har ansvar för exporthelheten och Maarit har en stor roll i detta.

Det bästa i detta arbete är definitivt mångsidigheten!

-Maarit


Minna har idag på schemat att gå igenom en marknadsundersökning med en företagskund. På mötet går Minna igenom med företaget de saker som kommit upp i marknadsundersökningen och man funderar tillsammans vad de betyder för företaget och vilka åtgärder de kräver samt vilka de följande stegen i internationaliseringen är.

För eftermiddagen är ett möte planerat för EnergyWeeks programplanering. Minna har varit involverad i förberedandet och verkställandet av EnergyWeek i flera år, så det är naturligt att hon också kommer att vara med i år. Tillsammans med TeamFinland kommer det att arrangeras ett seminarium om finansiering av tillväxt. Seminariet har export och tillväxt genom export som ett särskilt perspektiv.

På sitt bord har Minna också ett exportprojekt avsett för båtunderleverantörer, vilket innehåller olika åtgärder för att främja export hos företag inom branschen. Båtbranschens exportfrämjande resa i januari var mycket lyckad och responsen har varit bra. Minna överväger därför att överföra de goda erfarenheterna till framtida marknadsundersökningsresor.

I detta arbete kan man kontakta företagen direkt och hjälpa dem helt konkret.

-Minna


Gemensamt för våra internationaliseringsexperter är att ingen arbetsdag är som den andra – men var och en är lika intressant.

Kontakta gärna våra internationaliseringsexperter!