Mot tillväxt och internationalisering – workshop 17.9.2019

Mot tillväxt och internationalisering – workshop 17.9.2019

  • Vad gör finsk mat intressant för konsumenten i världen?
  • Vilka är dagens trender och de nya stigande trender?
  • Vilket är det bästa sättet att börja internationalisering?
  • Hur får man tillräckligt stöd från den inhemska marknaden och vilken betydelse har varumärket?


Svar på dessa frågor och flera andra ger

Mot tillväxt och internationalisering – workshop

Tid: 17.9.2019 klockan 13–17

Plats: Bock´s Corner – Lato-sal, Vasa

Ett utskrivbart program hittar du här.

Anmäl dig till denna workshop senast 11 september.
bit.ly/PEKkohtikasvua

Denna workshop är en del av Tillväxt av Österbottens livsmedelsföretag acceleratorprogram, som syftar till att hjälpa Ditt företag att växa och exportera. Ett och halvårsprogram ger kunskaper för internationell försäljning, marknadsföring och varumärke byggning till deltagande företag, öppnar dörrar till distributionskanaler, ger hjälp av experter till företag och aktiverar nya samarbetsmodeller mellan företagarna.

Programmet syftar till att öka verksamheten för små livsmedelsföretag i tre provinser i Österbotten (Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten). Kolla den här länken för mer information: https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/sv/framsida/

Registrera dig med i tillväxtprogrammet genom denna länk: bit.ly/PEKhaemukaan


Mera information:

Carita Pöntiö
+358 44 987 5484
carita.pontio@viexpo.fi