Nordic2Global -företagsgruppsprojekt inom båtbranschen

Nordic2Global -företagsgruppsprojekt inom båtbranschen

Båtbranschen är stark i Österbotten, men branschen är konjunkturkänslig och framtiden ostadig i många avseenden. Därför behöver branschens underleverantörer en bredare kundkrets för att kunna växa.

Företagsgruppsprojektet Nordic2Global som koordineras av Viexpo och startades år 2018 hjälper österbottniska företag inom båtbranschen att få nya kunder och marknadsområden genom export och internationalisering. Projektets mål är att utveckla företagens nätverksarbete och internationalisering, samt förbättra sysselsättning genom att utveckla företagens konkurrensförmåga.

Nordic2Global-gruppen riktar blicken mot nya marknader i Sverige, Norge, Europa och USA. Under projekttiden analyseras och undersöks ifrågavarande marknadsområden samt potentiella kunder och samarbetsparter. Under projekttiden kartläggs också möjligheten att erbjuda större helheter tillsammans.

Projektet startades genom att kartlägga företagens nuvarande tillstånd samt deras målsättningar. Under hösten 2018 arrangerades en exportfrämjande resa till Mets-mässan, där företagen hade möjlighet att bekanta sig med marknaden och skapa kontakter. I år har Viexpo arrangerat informations-och utbildningsevenemang om hemlandets varvsverksamhet och nätverksarbete, och produktkort på olika språk är under arbete. Möten med experter om Europas marknadsmöjligheter och nätverksarbete inom nya marknader är inplanerade, utbildningar inom pitching och mässförberedelser samt en workshop om internationell branding kommer också att genomföras under året. Därtill är en exportfrämjande resa till Europas marknader i år under planering.

 

Mera information om projektet:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi
+358 50 573 8876