Nu gör vi en företagsspecifik exportplan!

Nu gör vi en företagsspecifik exportplan!

Den andra workshoppen inom Widen Your Market – Invest in Export -tillväxtprogrammet hålls 8.10.2019! Workshoppen är en fortsättning till workshoppen om exportstrategin som hölls av Kim Väisänen, men alla kan delta oberoende om du deltog tidigare eller inte.

Nu bygger vi en konkret stig från dagsläget till målsättningarna. Om du t.ex. ha som mål att få X antal euron från marknaden Y, vilka åtgärder behövs här och nu så att du kan nå målet t.ex. inom två år?

Jonne Pöyhtäri från Export Maker leder workshoppen där denna stig byggs upp specifikt för varje företag. Dagen byggs upp så att alla först får en inledning i temat varefter exportplanen utarbetas i tre delar

Del I = Vad behöver du veta om målmarknaden och var hittar du informationen (konkurrensläget, anskaffnings/inköpslogik, prisnivå etc.)?

Del II= Vilken är den lämpligaste affärsmodellen och var hittar jag de bästa partners? Hur definierar jag kriterier för partners och kontrollerar samarbetet? Var hittar jag mina partners i praktiken? Hur byggs årsklockan kring detta.

Del III = Kostnaderna och budgeteringen för att starta exportverksamheten och utvecklandet av kunnandet (finns det resurserfärdigt inom företaget och vem gör vad)

Alla delar i workshoppen inleds av den sakkunniga. Företagen får sedan jobba med de olika teman från sin egen synvinkel innan nästa del inleds.

Workshoppen hålls i Karleby Kronofogdehuset tisdagen 8.10.2019 kl. 12-16. Adressen är: Karlebygatan 43, 67100 Karleby.

Evenemanget är kostnadsfritt men kräver anmälning. Du kan anmäla dig här: http://bit.ly/Widen8lokakuuta2019

Sista anmälningsdagen är 4.10.2019.

Utbildaren för dagen är utvecklingsdirektören Jonne Pöyhtäri, den grundande ägaren av Export Maker. Jonne är en erfaren expert inom internationell handel och har jobbat länge med olika utvecklingsprojekt för företagen, senast som huvudledare för det stora greenfield-investeringsprojektet i Ryssland för fyra år. Pöyhtäri har DI i industriell ekonomi från Tammerfors universitet med huvudämnet företagsstrategi. Han har varit nyckelkundschef för bl.a. Elematic Ab och ansvarat för uppbyggandet av tjänsteverksamheten och stora företagen i Norden och Mellanöstern. Härtill jobbar han i styrelsen för finska företag och har hjälpt flera företag att inleda r internationell verksamhet. Pöyhtäri är den grundande ägaren i Puls Nutrition Ab som tillverkar och säljer kosttillskott till den finska, ryska och östeuropeiska marknaden. Pöyhtäri har specialiserat sig på internationell handel, fabrik investeringsprojekt, inledande och utvecklande av affärsverksamheten.

Mera information om tillväxtprogrammet:

Maarit Mäkelä 
projektledare, exportutvecklare
050 3737 044
maarit.makela@viexpo.fi
www.viexpo.fi/widen


Widen Your Market – Invest in Export -tillväxtprogrammet administreras av andelslaget Viexpo. Internationaliseringsprogrammet har som mål att påbörja export hos företag från Mellersta Österbotten. Tillväxtprogrammet finansieras av Mellersta Österbottens förbund, Karlebynejdens utveckling Ab, Kaustbys ekonomiska region, Kannus stad och Perho kommun.