ONS2020, 31.8-3.9.2020

ONS2020, 31.8-3.9.2020

SOM UTSTÄLLARE PÅ ONS 2020-MÄSSA

Stavanger, Norge, 31.8-3.9.2020

ONS, Offshore Northern Seas, är ett av världens största mässevenemang inom olje- och gasbranschen. ONS2020 arrangeras i Stavanger i Norge 31.8-3.9.2020. År 2018 deltog 1124 utställare från hela världen på mässan och den samlade över 68 000 besökare från ca 100 länder. Närmare 60 % av mässbesökarna representerar företagens ledning och största delen av dem kommer från olje- och gasbolag samt från underleverantörindustrin och arkitekt- och ingenjörsbyråer. Pressen är traditionellt välrepresenterad på mässan. Det är alltså fråga om ett av världens största evenemang inom sin bransch.

VIEXPO ORDNAR EN LITEN SAMMONTER PÅ ONS2020-MÄSSAN (30m²) FÖR  5 FÖRETAG

I priset ca 8300 € + moms/företag ingår:

 • Bokning och planering av mässmontern
 • Monteryta
 • Monterns hyrda konstruktioner och elavgifter
 • Byggnation och rivning av mässmontern
 • Representation av företagen på mässan
 • Registrering
 • Stora väggytor
 • Mässparring före mässan
 • Servering i mässmontern
 • Viexpos person på plats under hela mässan
 • Språkhjälp på norska och hjälp med inkastning och i diskussioner
 • Viexpos administrationsavgift
 • Koordinering och inmatning av stödansökningarna till Business Finlands system

Viexpo ansöker om mässtöd för ovan nämnda kostnader från Business Finland på företagens vägnar för de stödberättigande kostnaderna. Mässstödet kan fås för kostnaderna för mässmontern, dock max. 50 %. Därtill kan företagen få stöd med en flat rate-procent, max. 20 % av de stödberättigande mässmonterkostnaderna. Stödet som fås med flat rate-procenten kan kanaliseras t.ex. till frakt, rese- och inkvarteringskostnader, tolkningskostnader osv.

Alla deltagande företagen bör vara stödberättigade (se deltagarvillkoren).

Hotell och resebokningar: de deltagande företagen bokar själva sina resor och hotell.

 

En utskrivbar broschyr hittar du här.

Ni kan anmäla er här.

 
Ytterligare information:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi, tfn 050 573 8876