OTD 17-18.10.2018 Bergen, Norge

OTD 17-18.10.2018 Bergen, Norge

Viexpo arrangerar en exportfrämjande resa till OTD-mässan den 17-18.10.2018 till Bergen, Norge.

 

Sista anmälningsdagen är 21.6.2018!

Evenemanget erbjuder den bästa och mest aktuella utsikten till NCS-kedjans verksamhet och utveckling. OTD riktar sig till olje-, gas- och energibranschens norska och internationella aktörer vars produkter och tjänster kan länkas till NCS-kedjan. Således gäller evenemanget även oljebranschens underleverantörer!

OTD arrangeras nu för 20:e gången och det är fråga om ett årligt evenemang, som ordnas turvis i Bergen och Stavanger. Mässans fokus är nationell och på OTD träffar man alltså framför allt norska företag. I fjol samlade OTD ca 16 000 besökare och 350 utställare till Stavanger. Största delen av utställarna på OTD är små och medelstora företag som arbetar i mindre skala och inte nödvändigtvis med de stora oljeföretagen.

Oljeindustrin upplever en stark uppgång och det syns också i registreringarna till OTD, registreringarna har ökat med t.o.m. 300 procent från 2016. I Stavanger år 2017 kunde man klart se att industrin var starkt optimistisk och i återhämtning.

 

Kom och träffa potentiella samarbetspartners till Contractors Market!

De norska oljeföretagens fokus på operativa kostnader och effektivering av hela värdekedjan fortsätter genom svåra tider och det är naturligtvis viktigt att behålla denna fokus nu när högkonjunkturen igen börjar. Uppföljning och effektiv kommunikation har en livsviktig roll för att behålla nyttan av kostnaderna och effektiviteten.

År 2018 får man på Contractors Market träffa nyckelaktörer inom industrin som diskuterar aktivt om de nödvändiga åtgärderna och hur de förverkligas. Under mässan finns branschens ledande operatörer på Contractors Market, där underleverantörerna kan boka one-to-one möten med representanter för inköps- och teknologiavdelningen hos dessa stora aktörer.

 

Ytterligare information om den exportfrämjande resan och reseprogrammet.

Deltagarvillkor

 

Ytterligare information och anmälningar via blankett:

Katja Jankens, katja.jankens@viexpo.fi, tfn +358 50 573 8876