Passion for Nordic Carneval samlade regionens sakkunniga för att utbyta idéer

Passion for Nordic Carneval samlade regionens sakkunniga för att utbyta idéer

På torsdagen arrangerade NordicHub evenemanget Passion for Nordic Carneval. Sakkunniga talare ledde diskussionerna inom aktuella teman som digitalisering, energiteknologi samt användning av AI inom livsmedelsproduktionen. Via allt det här vill vi öka hela Österbottens näringslivsverksamhet!

Ett riktigt aktuellt ämne – varför borde vi agera just nu?

– I resten av världen är det uppenbart att det nordiska är en konkurrensfördel. Det är VI som måste bli mera medvetna och förenade. Idag är det mycket lättare att göra affärer i Asien än i Helsingfors. Det är inte alltid heller nödvändigt att börja i Finland. Man kan direkt ta sikte på utlandet, så länge du kan använda det nordiska brandet, säger Sture Udd från UPC Center.

Det finns mycket kunnande och företagsamhet inom vår region och nu är rätt tid att föra detta kunnande ut i världen, fundera på var vi är föregångare och på hur vi kan höja vår nivå. Vi är redan duktiga på det vi gör, men hur kan vi göra det tydligare på den nationella arenan så som på den internationella? Vi bjöd in sakkunniga och specialister från många olika branscher för att höra deras synpunkter.

 

Nätverk och trafikförbindelser spelar en viktig roll

På Passion for Nordic Carneval diskuterades många olika ämnen men speciellt lyftes värdet av nätverk och goda förbindelser fram.

– Det kan inte existera något samarbete om det inte finns förbindelser, sade Riitta Björkeheim, logistikexpert på Vasaregionens utvecklingsbolag.

Evenemanget besöktes även av gäster från Norge och Danmark. Enligt Niina Aagard, Nordic Innovation Chief Operating Officer, är de nordiska länderna världens mest integrerade region med goda förbindelser.

För oss österbottningar är kontakten till övriga Norden naturlig, eftersom vi byggt Export-Finland genom att ofta ta vägen via de nordiska länderna ut i världen. I våra trakter finns det regional och historisk spetskompetens och en sällsynt stark företagaranda.

– Vi har redan mycket gott samarbete i Norden. Det finns förtroende och arbetsmetoderna är bekanta. ”Vi borde emellertid bli bättre på att dra nytta av nätverk på den internationella marknaden”, säger Ann-Sofi Backgren, specialist från Landsbygdspolitiska rådet.

 

NordicHub – porten för små och medelstora företag till nordiska länder och vidare ut på världsmarknaden

För denna verksamhet har det skapats en nationell nordisk kompetenshub, NordicHub.

”NordicHub är av stor betydelse, särskilt nu när nordiska produkter uppskattas globalt. Vasa har mycket kunnande inom energibranschen och Seinäjoki-regionen inom livsmedelsbranschen. Dessutom har vi i Finland högkvalitativ utbildning och är experter inom hälsovård och digitalisering. Varför skulle vi inte föra ut  allt det här i världen?” sade Pertti Kinnunen, vd för Södra Österbottens handelskammare.

Många undersökningar visar att vi är en av Finlands mest konkurrenskraftiga och exportstarka regioner. Genom NordicHub vill vi lyfta fram och låta övriga Finland dra nytta av dessa styrkor. Tack vare den nordiska välfärdsmodellen, nordisk kvalitet och förtroendet har vi en enorm konkurrensfördel.

För att lyckas på den internationella marknaden måste produkten vara den bästa! Däremot kan vi inte vara bäst på allt.

– Vi bör därför fokusera på styrkorna i vår region och använda dem, sade Joakim Strand riksdagsledamot och viceordförande för Kvarkenrådets styrelse.

Som konferencierer fungerade Marja-Riitta Vest, ordförande för NordicHubs ledningsgrupp och överdirektör för NTM-centralen i Österbotten samt Kim Kujala, ordförande för studentkåren vid Vasa Universitet.

I enlighet med NordicHubs vision fokuserar vi på den starka exportkusten och de speciella styrkor som finns på vårt område. T.ex. Vasas energikluster är känt i Finland och i de nordiska länderna. Vilka likheter och skillnader finns? Och på vilket sätt borde vi bättre förena våra krafter för att tillsammans med övriga Norden nå framgång globalt? Den rätta tidpunkten är nu, nu har vi momentum och möjlighet att utnyttja vår styrka inom nordiskt kunnande.

Tags:
,