Penninginsamling

Det snart 50-åriga Viexpo, är det skarpaste verktyget i frågan om internationalisering för alla SMF-företag i vårt land. Viexpos kärnkompetens är att via Österbotten förmedla kompetens ut i världen. Vi för årligen mer än 100 företag utomlands på bl.a. mässor och andra exportfrämjande resor. Varje år är vi i kontakt med mer än 1000 företag och vi organiserar över 40 evenemang med syftet att uppmuntra export och internationalisering.

Viexpo är ett ideellt företag i andelslagform, vars kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag att komma ut i världen, oavsett storlek och bransch. Vi undersöker varje företags potential att expandera deras Österbottniska verksamhet till den globala marknaden.

Via Österbotten ut i världen – kampanjen

Till äran av verksamhetens 50-årsjubileum startar vi en insamlingskampanj med benämningen Via Österbotten ut i världen, vars målsättning är 50 år – 50 000 euro.

 

Kampanjens mål är att stärka Viexpos möjligheter att tillhandahålla högkvalitativa internationaliseringstjänster i framtiden och möjliggöra att ett ökat antal små och medelstora företag i vår region får tillgång till våra tjänster. Åt företagen erbjuds ett mångsidigt utbud av mässor och exportfrämjande resor inom olika branscher, tjänster som stöder utveckling av exportnätverk, samt marknadsundersökningar och konsulttjänster.

 

Med sina årliga beslut finansierar staten och kommunerna Viexpos verksamhet. Med hjälp av kampanjen vill vi stärka vår potential att befrämja internationaliseringen och exporten för små och medelstora företag, särskilt i den Österbottniska regionen.

 

Genom att donera stöder du Viexpos verksamhet och stärker de små och medelstora företagens internationaliserings möjligheter. Även en liten donation är betydelsefull för oss. I slutet av kampanjen har städerna Vasa och Karleby lovat en medfinansiering upp till 25 000, som fördubblar de medel vi samlat ihop. Medfinansiering ges genom donationer, som i regel tilldelas åt Viexpo utan några särskilda villkor som begränsar donationens användnings ändamål.

Så här donerar du

Utmärkelser till 50-åriga Viexpo Via Österbotten ut i världen -kampanj: Kontakta VD Kristian Schrey (kristian.schrey@viexpo.fi; +358 50 572 8253)

 

Du kan donera ett valfritt belopp. Varje summa är meningsfull och bidrar till att stärka Export-Finland. Bidrag på minst 850 euro är avdragsgilla för både privatpersoner och samfund. En donation godkänd som medfinansiering kommer på ett allmänt sätt att tilldelas Viexpos verksamhet.

 

Penninginsamlingstillstånd: RA/2019/338

Donatorer

Dessa samarbetsparter är med i vår Via Österbotten ut i världen -kampanj.

Donatorer

 

Pohjanmaan kautta maailmalle | Viexpo | Via Österbotten ut i världen

Viexpon Pohjanmaan kautta maailmalle -varainhankintakampanja on onnistunut loistavasti. Suuret kiitokset kaikille kampanjaan osallistuneille!Kampanja jatkuu vuodenvaihteeseen saakka, joten mukaan pääsee vielä. Lisätietoja kampanjasta Viexpon kotisivuilla: https://viexpo.fi/varainhankinta/#viexpo #pohjanmaankauttamaailmalle #varainhankintakampanja #kiitosViexpos penninginsamlingskampanja Via Österbotten ut i världen har lyckats väl. Stort tack till alla som deltagit i kampanjen!Kampanjen fortsätter till årsskiftet. Du hinner ännu komma med. Mera information om kampanjen finns på Viexpos hemsida: https://viexpo.fi/sv/penninginsamling/#viexpo #viaösterbottenutivärlden #penningsinsamlingskapanj #tack

Julkaissut Viexpo Keskiviikkona 13. marraskuuta 2019

Tilläggsinformation gällande insamlingskampanjen fås av

 

Kristian Schrey, Viexpos verkställande direktör
och Jarl Sundqvist, Viexpos styrelseordförande

 

Information om insamlingstillståndet