Penninginsamlingstillstånd

Information om tillståndet

Innehavaren av penninginsamlingstillståndet: Andelslaget Viexpo

Beviljaren av penninginsamlingstillståndet: Polisinrättningen i Österbotten

Tillståndsnummer och beviljelsetid: RA/2019/338, 8.4.2019

Insamlingstid och område: 8.4-31.12.2019, området för Polisinrättningen i Österbotten

Ändamålet med de insamlade medlen: Medlen används för att stöda Viexpos verksamhet och således stärka SMF- företagens internationaliserings möjligheter. Företagen erbjuds mångsidiga tjänster inkl. basrådgivning, olika mässor och exportfrämjande resor inom olika branscher, verksamhet inom exportnätverk, samt marknadsundersökningar och konsulttjänster.

Tid när medlens kommer att användas: Från början 2020

Förverkligandet av penninginsamlingen: Andelslaget Viexpo

Mera information: Verkställande direktör Kristian Schrey

+358 50 572 8253

kristian.schrey(at)viexpo.fi