Aimo Kortteen Konepaja / MURSKA

Category
Referenser
About This Project

Aimo Kortteen Konepaja från Ylivieska är ett erfaret exportföretag och en bekant syn på branschens internationella mässor. Exportverksamheten inledde företaget redan på 1980-talet och idag exporteras Murska maskiner till över fyrtio länder. Maskinverkstadens huvudprodukt går under varumärket Murska och är en kvarn för krossning av spannmål, som fungerar antingen med vals eller puck och som tillverkats sedan 1969. Nuförtiden har företaget utöver spannmålskrossarna även bland annat en biopacker, som utvecklats för tubkompostering. Produkten i fråga orsakar inte utsläpp i vattendrag och är där med en förträfflig produkt med tanke på de hårdnande miljöbestämmelserna, som sätts för att främja grön omställning och hållbar utveckling.

 

Aimo Kortteen Konepaja söker aktivt efter tillväxt till sin verksamhet genom export. Utöver de nuvarande marknaderna är expandering till nya marknader mycket centralt för att uppnå tillväxtmålen. För att främja detta har internationella mässor en nyckelroll framför när det kommer till att träffa återförsäljare. Mässorna erbjuder en möjlighet att träffa förutom nuvarande återförsäljare även potentiella nya återförsäljare med vars hjälp man kan nå de där nya marknaderna.

 

Vi åker på mässor för att söka efter nya återförsäljare och träffa nuvarande återförsäljare. AgriTechnica och EuroTier -mässorna där vi är med är bland de viktigaste årliga händelserna, eftersom vi där träffar största delen av våra nuvarande återförsäljare, berättar Aimo Kortteen Konepajas verkställande direktör Terhi Korte.

 

Dessutom träffar man existerande och potentiella kunder på mässorna. Till dem kan man presentera maskinerna och det är även bra att få höra deras erfarenheter och synpunkter. Mässor ger där med möjligheten att träffa alla aktörer i kundkedjan. Man bör heller inte glömma att man under mässorna också får bekanta sig med konkurrenternas produkter.

 

AgriTechnica och EuroTier -mässorna i Hannover är mycket viktiga för företaget, och på dessa har de deltagit med egen monter sedan 2007 och med Viexpo sedan 2009. Dessutom har man åkt tillsammans till SIMA-mässan i Paris, och nu funderar man på att delta på AgriTechnica Asia-mässan. Viexpo håller företaget väl uppdaterad om lämpliga mässor och kartlägger intresset gentemot dem.

 

Framför allt lättheten och bekymmerslösheten under hela mässresan, enda från de första ansökningarna till de sista aktiviteterna efter mässan, är orsaker till varför Aimo Kortteen Konepaja år efter år åker på mässor tillsammans med Viexpo.

 

Kommunikationen är öppen och lätt samt tröskeln för att hålla kontakt låg. Det tas väl hand om företaget under processen och informationen flödar. Man behöver inte själv vara i kontakt med mässarrangören för att följa med allt, utan mässansvariga Elina Ruohonen (Senior Advisor, Viexpo) är i kontakt för att höra den nyaste informationen och agerar som informationskanal. Det är även mycket bra att vi kan kommunicera på finska, konstaterar Terhi Korte.

 

Av Viexpo har man under åren frågat och fått hjälp med diverse saker, såsom med att hitta en bra monterbyggare eller med att förhandla om önskemål gällande monterplatserna. Under mässans gång kommer Viexpos mässansvariga alltid och frågar hur det går, och utöver det värdesätter man även i företaget det att när man åker i grupp på mässa med Viexpo så sköts alla stödärenden av Viexpo.

 

Trots att det är frågan om en erfaren mässbesökare, kommer det alltid fram nya saker, som man behöver hjälp med. Till exempel har en del av mässorna under de senaste åren arrangerats digitalt på grund av corona, och detta har även påverkat Aimo Kortteen Konepajas mässverksamhet. De deltog på digitala EuroTier-mässan med en egen 3D showroom där gästerna kunde röra på sig själva och bekanta sig med maskinerna. De nya tillvägagångssätten skapade en del huvudbry, men man klarade även dem fint med gott samarbete.

 

Viexpo skötte om sakerna till exempel med digiportalen, och det var till stor hjälp, eftersom vi säkert inte skulle ha klarat det själva, berättar Risto Aarnos, Aimo Korttteen Konepajas exportförsäljare.

 

Vilka resultat från man då vanligtvis från mässorna? Ifall man tänker på konkreta resultat, så hittar man vanligtvis nya återförsäljarkandidater och även maskinaffärer görs vid sidan av möten och diskussioner. Ett gott exempel på det senare är att maskinerna som först på plats från Finland vanligen inte åker tillbaka till Finland. Samtidigt är det viktigt att ta i beaktande den längre tidsperioden under vilken affärer kan komma till.

 

Till exempel från Turkiet var det en kund som kom till vår monter i Hannover åtminstone under tre fyra år för att diskutera, och denne funderade och funderade innan första affären kom, berättar Risto Aarnos.

 

På mässorna planerar och kommer man också alltid överens om kommande aktiviteter tillsammans med återförsäljarna. En viktig roll spelas även av det jämnt växande nätverket, genom vilket den egna världsbilden och förståelsen om till exempel olika mässor och marknader kontinuerligt växer. Mässor kan ses vara en utsiktspunkt till olika marknader.

 

Med flera års erfarenhet har Aimo Kortteen Konepajas representanter bra tips att ge till företag som planerar att delta i mässor eller som redan gör det. Planeringsarbetet och förberedelserna innan mässorna anser de att är allra viktigast. Här ska man först och främst notera monterns placering, eftersom en lyckad mässa kräver att man är synlig och lätt att hitta.

 

Viktigast med montern är placeringen. Man skall se noggrant på kartorna var till exempel människorna rör sig och de platser som finns lediga, och via det söka efter det läget som är mest optimalt för en själv. Ifall du hamnar vid en sidogång eller annars en dålig plats utan till exempel genomgång eller restaurang, så då hittar man inte dig, påpekar Terhi Korte.

Vid själva montern är det viktigt att få de egna produkterna väl fram. Företagets erfarenhet är att man inte får en tillräckligt lockande monter med bara broschyrer och plakat, utan maskinerna måste vara på plats för att kunna se på. Utöver att de fungerar som attraktion, så ger det möjligheten att på riktigt konstatera kvaliteten på maskinerna. En lyckad mässa kräver även att planering gällande möten.

 

Det lönar sig att i förväg bjuda in kunder och gäster till mässan. Under mässan hinner man inte längre göra det och då får man inte så mycket ut av mässorna, konstaterar Risto Aarnos.

 

Man betonar även från företaget hur viktigt det är att framför allt oerfarna och små organisationer vågar be om extra hjälp av en extern aktör såsom Viexpo.

 

Det finns ganska många olika saker när man åker i väg på en mässa utomlands, vilket innebär att det är bra att ha hjälpande händer. Det lönar sig inte att samla på sig en massa olika saker att göra, eftersom det kan vara mycket arbetsamt, utan det lönar sig att utnyttja sådana här aktörer som Viexpo, konstaterar Terhi Korte.

 

Samarbetet mellan Aimo Kortteen Konepaja och Viexpo har, som noterat, pågått mycket länge och man tänker fortsätta med det.

 

Det har funnits även andra finländska erbjudare, men Viexpo har ändå alltid varit först. Det har fungerat så bra att man inte har behövt se någon annanstans, avslutar Risto Aarnos.

 

Du kan läsa mera om Aimo Kortteen Konepaja och deras Murska varumärke på adressen https://murska.fi/se/

Gällande mässor kan du vara i kontakt med våra mässansvariga.

Redan under den tidigare verkställande direktörens tid gjorde vi samarbete med Elina Ruohonen och Viexpo, och nu under min tid har det snart gått fem år. Vi har god erfarenhet av detta samarbete.

Terhi Korte, verkställande direktör, Aimo Kortteen Konepaja