Veljekset Ala-Talkkari Oy

Category
Referenser
About This Project

Veljekset Ala-Talkkari Oy från Lappo i Södra Österbotten exporterar i dagens läge till flera länder och exporten utgör ungefär hälften av företagets hela försäljning. I exportarbetet har en av de viktigaste framgångsnycklarna varit det långsiktiga jobb man gjort med mässor. I det har samarbetet med Viexpo varit guldvärt enligt företaget. 

 

Veljekset Ala-Talkkari Oy är grundat år 1955. Verksamheten har ursprungligen inletts med produktion av värmepannor och i dagens läge hittar man vid deras sida även värmecontainers, som helhetslösningar enligt ”nyckeln i handen” -principen. Tillverkning av miljövårdsmaskiner, såsom snöslungor och sandspridare, och underleverantörsarbetet som görs åt flera företag på maskinverkstadssidan, formar det två andra stöttepelarna för verksamheten.

 

I Finland sköter både stora och små återförsäljare försäljningen av Veljekset Ala-Talkkaris produkter. Utöver hemmarknaderna är exportmarknaderna en viktig del av företagets verksamhet. Man exporterar till nästan varje europeiskt land och även längre bort, såsom till USA, Kanada, Australien och Sydkorea. Värmesystemen är företagets viktigaste exportvara, men det finns även undantag, till exempel till Norge exporteras mera snöslungor.

 

På exportmarknaderna är kunderna både privata hushåll och företag eller andra organisationer. I Europa finns det till exempel skolor, daghem, kyrkor, lantgårdar och hela byasamhällen, som värms upp med Veljekset Ala-Talkkaris system. Ett av de intressantaste nya objekten finns i Italien.

 

Tävlingsbyn för nästa vinter OS i Cortina värms upp tack vare våra system som precis installerats dit, konstaterar företagets Export Manager Marketta Järviluoma.

 

För att främja exporten har företaget redan under flera års tid deltagit på mässor tillsammans med Viexpo. Man anser att mässorna är mycket viktiga, till och med vitala, eftersom en stor mängd relevanta aktörer från olika länder samlas där på en och samma gång. För det första får man där konkret visa sina produkter åt potentiella och nuvarande kunder.

 

Få kommer direkt till fabriken för att se på produkterna, så på mässorna får man synlighet och ökar på trovärdigheten. Man får presentera direkt åt kunderna.

 

Veljekset Ala-Talkkari sysslar dock inte med direktförsäljning till kunderna, utan all försäljning och service sker via återförsäljare. Mässorna erbjuder en ypperlig möjlighet att även träffa företagets återförsäljare samt knyta nya underleverantörskontakter.

 

Anskaffningen av återförsäljare har varit mycket viktigt för oss på mässorna. Dessutom har vi ofta arrangerat möten med nuvarande återförsäljare för att utbyta tankar och nyheter.

 

Att åka i väg på mässor gör man dock inte bara så där, utan till det hör många olika slags åtgärder och beslut under en längre tid. Även om det är frågan om en erfaren mässbesökare, så kommer det alltid också fram nya frågor. Hos Veljekset Ala-Talkkari är man tacksamma över att ha en pålitlig partner för mässorna.

 

Det har varit mycket viktigt att Viexpo har hållits med under hela resans gång. Man har inte behövt lära sig nya bruk och praxis, utan vi har gått tillsammans och förbundit oss från bägge sidor.

 

Järviluoma har flera exempel att berätta om hur man smidigt fått relevant information och hjälp antingen direkt från Viexpo eller från den rätta aktören, som Viexpo pekat ut. Dessa har att göra med allt från ansökan av stöd och valet av de rätta mässorna till olika beslut gällande mässmontern, resor, frakt och övernattning.

 

För att få ut ännu mera av exportmarknadernas potential har Veljekset Ala-Talkkari även utnyttjat Viexpos marknadsanalystjänst. Genom det har man tagit fram åt företaget en lista på potentiella återförsäljare i en målmarknad, som identifierats som viktig.

 

Den täta kontakten fortsätter även under mässornas gång, då den mässansvariga dagligen kommer på besök för att fråga hur allt går och dialogen fortsätter även efter mässan. Utöver det att man fått relevant information och hjälp kommer det också fram hur viktigt det är att man från Viexpo alltid påminner om när allt ska vara gjort.

 

Det är så lätt att vara i kontakt med Viexpo. Den känslan har man haft oberoende av mässan med alla från Viexpo. Att åka i väg på mässor är mycket lättare och säkrare. Du vet med säkerhet att du gjort allting rätt.

 

När man ser på resultaten från mässorna från företagets synvinkel, så är det solklart att det lönar sig att åka på mässor om och om igen. Från försäljningens perspektiv är nyttorna både direkta och indirekta.

 

Efter mässorna kommer det försäljningstoppar och det kan också komma långt i efterhand. Man har även lyckats knyta goda återförsäljarkontakter på mässorna.

 

Då det är frågan om internationella mässor, så finns möjligheterna till affärer på samma nivå, vilket Järviluoma har ett bra exempel att berätta om.

 

Några från USA kom och berättade att grannen har en sådan här anläggning och att de vill ha en likadan. Vi gav återförsäljarens kontaktuppgifter och efter några veckor kom det en beställning från Amerika.

 

Gällande tips som Järviluoma har att ge åt företag, som funderar på att delta på mässor, så är svaret tydligt. Man ska modigt åka i väg på mässor och det skulle vara fint att se att man även från Finland skulle åka mera i grupper. Dessutom framhäver hon vikten av att fråga hjälp och rekommenderar att man tar kontakt med Viexpo.

 

Allt är så klart med Viexpo. Allt fungerar och ordet håller.

 

Du kan läsa mera om Veljekset Ala-Talkkari OY på adressen: https://ala-talkkari.fi/

 

Gällande mässor kan du vara i kontakt med våra mässansvariga.