Röster från riksdagen

Röster från riksdagen

Joakim Strand
riksdagsledamot

Som ordförande för riksdagens framtidsutskott följer Joakim Strand dagligen med globala trender. I arbetsbilden ingår framtidsredogörelser, att jobba för hållbarhet kring Agenda 2030, teknologisk utveckling kring energi och klimat, men också arbetsmarknadsrelaterade frågor.

– Vi har en enormt stark entreprenörsandan i Österbotten. Vi väntar inte på att någon annan ska fixa allt – nej, vi gör det själva och så har vi alltid gjort.

– Ändå är vi i Finland aningen försiktiga ibland. Det blir lätt att vi enbart fokuserar på vinst istället för att lyfta risktagningar och investeringar. Just de här risktagningarna ger också utdelning i form av till exempel nya arbetsplatser. Ibland glömmer vi bort det. Vi måste också skapa en kultur där man får misslyckas och ändå fortsätta vara modig. Här kunde vi jobba med lite mental träning.

Strand ser att Viexpo har ett stort inflytande. De är ett utmärkt stöd för mikro- och småföretag.

– Vi behöver flera successstories. Viexpo har ett gott rykte och har lyckats sätta sig på kartan trots små resurser. Speciellt glad är jag att Viexpo nu också breddat sig tydligt mot Norden. Det här stärker en vidare internationalisering.Peter Östman
riksdagsledamot


Peter Östman är Kristdemokraterna riksdagsledamot sedan 2011. Som tidigare vd för företagarföreningen i Österbotten har Peter en bred bild av företagsamheten i Österbotten.

– Vi är bra på gång i Österbotten! Tröskeln är låg och vi har nytta av tvåspråkigheten. Det sociala kapitalet är väldigt starkt och ger oss skjuts framåt. Norden gör att vi lätt kan prova på nya marknader, och sedan är steget inte så stort vidare sedan ifall vi vill expandera internationellt.

Speciellt mikroföretag och småföretag har stor hjälp av Viexpo. Här får företagen expertkunskap, analyser och marknadsundersökningar inför en möjlig export.

– Dessa företag har kanske inte egna resurser att luta sig mot utan behöver ett starkt stöd, säger Peter.

– Det har många gånger varit utmanande med Viexpos finansiering. De österbottniska politikerna har varje år en återkommande utmaning i att lyfta Viexpos finansiering i budgetförhandlingarna, men också när det kommer till de så kallade julklappspengarna.

Enligt Östman är långsiktig finansiering ett måste för Viexpo. Att verksamheten kan planeras under viss trygghet.

Mikroföretagen borde få känna till hur bra Viexpo är! Här gäller det att vi jobbar synligt med detta på bred front och stärker Viexpo framåt.


I år firar Viexpo sitt 50-års jubileum. Jubileumsåret till ära arrangerar vi ett jubileumsseminarium med middag onsdagen 23.10.2019 kl. 17-22 i Jakobstad.

Kom med!

Här kan du anmäla dig.Till festsidan kommer du här.