Södra Österbottens Tillväxtstig

Södra Österbottens Tillväxtstig

Södra Österbottens Tillväxtstig som arrangeras i år förenar två framgångsrika Tillväxtstigar när Södra Österbottens Tillväxtstig och Sydösterbottens Tillväxtstig förenar sina krafter! Den gemensamma Tillväxtstigen har som avsikt att vidga nätverket mellan de två områden och förstärka samarbetet.

I förverkligandet av Södra Österbottens Tillväxtstig medverkar ett stort antal partners. Även Viexpo är med.

 

Ytterligare information om Södra Österbottens Tillväxtstig finner du på finska här.

Hemsidan till Södra Österbottens Tillväxtstig och information om att lämna en ansökan på finska finner du här.

Företagen kan söka med fram till 26.2.2019.

____________

Kasvu Open hjälper tillväxtinriktade SMF-företag att växa oberoende deras storlek och ålder. År 2019 har 400 företag från 25 olika Tillväxtstigar möjlighet att få kostnadsfri sparring av experter. Årets höjdpunkt blir Kasvu Open Karnevalen i oktober 2019 när Finlands främsta tillväxtföretagen väljs bland de bästa dvs. 100 företag från de olika Tillväxtstigarna.