Med Nordisk kvalitet mot tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknaderna erbjuder företagen enorma marknader, men för tillfället har bara ett fåtal finska företag utnyttjat möjligheterna av de här marknaderna. Det finns dessutom flera finansieringsmöjligheter för export till dessa områden. Viexpo vill uppmuntra företagen att bekanta sig med dessa marknader och påbörja exporten!

Market

Opportunities

-tjänsten

Från Marknadernas möjligheter-tjänsten hittar du försäljningslead och affärsmöjligheter över världen. Du kan göra sökningar efter branscher eller enligt geografiska områden.

Mera information på finska: Team Finland Market Opportunities.

Team Finland –

exportfrämjande

resor

Team Finland-nätverkets besök till olika målländer är avsedda för företag av alla storlek som planerar internationalisering. Du hittar information om besöksmål och –tidpunkter på finska här.

Tillväxtmarknaderna som mål?

Dessutom informerar vi om kommande Business Finland-resor som kommer att göra besök till olika områden. På resorna bekantar man sig med målmarknaderna på plats tillsammans med experter.

 

Vi arrangerar också mässresor till aktuella mässor tillsammans med våra avtalspartner. Mera information om resor finns här.

 

Det finns många olika finansieringsmöjligheter för resor som är inriktade på export till tillväxtmarknader. Ta kontakt, så berättar vi mer!

Ta kontakt!

 

Minna Jakobsson

Senior Advisor
+358 50 572 7404
minna.jakobsson(at)viexpo.fi