Temaåret 2018: Affärsmöjligheter i Mellanöstern och Nordafrika

Temaåret 2018: Affärsmöjligheter i Mellanöstern och Nordafrika

Nordafrika och Mellanöstern erbjuder företagen enorma marknader, men för tillfället har bara ett fåtal finska företag utnyttjat möjligheterna av de här marknaderna. Det finns dessutom flera finansieringsmöjligheter för export till dessa områden. Viexpo vill med sitt temaår uppmuntra företagen att bekanta sig med dessa marknader och påbörja exporten!

Under året 2018 kommer vi att lyfta fram särskilt marknaderna i Mellanöstern och Nordafrika och de affärsmöjligheter för de finska företagen som de erbjuder. Vi berättat vilka sektorer som satsas på, var det just nu finns efterfrågan och vad det är bra att ta hänsyn till, när man vill göra affärer på marknaderna i Mellanöstern och Nordafrika. Vi samarbetar med bl.a. Utrikesministeriet och ambassader, samt med tillväxtprogrammen såsom Energiprogrammet vid Business Finland.

Under temaåret arrangerar vi bl.a. ambassadbesök i samarbete med Utrikesministeriet. I samband med besöken arrangerar vi företagen tillfällen där ambassadörerna berättar om aktuella ärenden i de länder där de tjänstgör, och företagen som redan fungerar på marknadsområdet berättar om sina erfarenheter. Vi utvecklar konceptet för ambassadörbesöken så att de intresserade företagen får just den information som de behöver, och hjälper företagen framåt på vägen mot de nya marknaderna.

Därtill informerar vi om kommande Business Finland -resor till dessa områden, där man lär känna målmarknaderna tillsammans med experter. Besökskalendern publiceras inom kort på Viexpos nya hemsidor. Vi arrangerar också mässresor till aktuella mässor tillsammans med våra partners.

Temaåret har en paraplyfunktion som samlar flera olika evenemang, initiativ och kampanj särskilt i de österbottniska landskapen. Viexpos hela servicepaket står till företagens förfogande. Bl.a. med hjälp av en marknadsanalys kartlägger man sådan information om konkurrenter, produkter, distributionskanaler och övriga påverkningsmöjligheter som ett företag med internationaliseringsplaner behöver för att kunna utarbeta en strategi för marknaden.

Temaåret Nordafrika och Mellanöstern länkas nära samman med den riksomfattande kompetenshuben, NordicHub, som koordineras av Viexpo och som specialiserar sig på nordisk affärsverksamhet. Nordiskt kunnande och kvalitet är vår konkurrensstyrka på tillväxtmarknaderna och vi satsar på dessa. Målet är att utnyttja samarbetets kraft och bygga verksamhet för att öka de små och medelstora företagens helhetsexportlösningar från Skandinavien ut till världen.

Temaåret syftar till att informera, ge konkret hjälp och råd samt att uppmuntra företagen att sikta till dessa tillväxtmarknader. Vi skräddarsyr en plan för affärs- och finansieringsmöjligheter samt Business Finland -resor skilt för alla intresserade företag. Kontakta oss om dessa marknader är intressanta!

Vi bjuder in alla intresserade till temaårets första evenemang EnergyFinance kvällen (se programmet http://www.viexpo.fi/energyfinance-evening-sv.html) den 19.3.2018 kl. 17.00-20.00 (plats: Bock’s Corner Brewery, Vasa). Under kvällen presenteras olika finansieringsmöjligheter som är riktade till företag inom energibranschen. Varmt välkomna!