Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige

Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige

Syftet med exportprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige (Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi) är att starta och utveckla export till Sverige hos företag verksamma i Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten med hjälp av digitala försäljningskanaler. E-handel och digitalisering har förändrat både konsumenters och företagskunders köpbeteende, inte bara i samband med Corona pandemin utan även innan det. Digitala försäljningskanaler gör det också möjligt för små finländska företag att bli mer internationella på ett sätt som man aldrig tidigare kunnat se. Framgång kräver dock att företagen utvecklar sitt eget starka produkt- och/eller tjänstekoncept, samarbetar och bygger en konkurrensfördel på ett beslutsamt sätt beroende på behoven hos den kundbas som identifierats på målmarknaden. Detta projekt kommer att göra det möjligt för företagen att systematiskt utveckla sitt eget kunnande och därmed sina förutsättningar för framgång i digitala försäljningskanaler på den svenska marknaden.

Under exportprojektet kommer de deltagande företagen att kunna utveckla sin egen kompetens inom digitala försäljningskanaler, särskilt på den svenska marknaden. Företag ökar sitt kunnande när det gäller att bygga ett målinriktat och systematiskt varumärke, och de förstår och identifierar vem de främst strävar efter att sälja till på den svenska marknaden. Företagen kan dela sina egna konkurrensfördelar i de digitala kanaler som passar dem och ha en långsiktig plan med försäljningsmål för den svenska marknaden.

Sju företag från fyra regioner (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Norra Österbotten) deltar i exportprojektet: PaaPii Design Oy, Rimita Green Oy, Flat Out Trading Oy, Ab Lurv Oy, Mirror Line Oy, Nevertex Oy och Utua Finland Oy.

Exportprojektet genomförs under perioden 1.11.2021–31.05.2023.

287 325 euro har beviljats för exportprojektet från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Exportprojektet finansieras av de deltagande företag, Europeiska unionen och finska staten.

Carita Pöntiö ansvarar för exportprojektet på Viexpo.

+358 44 987 5484

carita.pontio@viexpo.fi