Tillväxt från Sverige -företagsgruppsprojektet har satt i gång 

Tillväxt från Sverige -företagsgruppsprojektet har satt i gång 

Fem sydösterbottniska företag åker för att hitta försäljningstillväxt genom Tillväxt från Sverige- företagsgruppsprojektet som Viexpo leder. Målsättningen för projektet är att utöka samarbetet mellan företagen och hitta nya potentiella samarbetspartner och kunder i Sverige och att få igång export. Under projektet gör man upp en exportplan, den egna branschens marknad i Sverige undersöks, och man letar efter potentiella återförsäljare och övriga samarbetspartner och träffar dem på plats.

De fem företag som är med i projektet är Steamec Oy, Kurikan Hyväkone Oy, Ikari Steel Oy och E-P:n LVI Jouppila Oy från Kurikka, samt Härmä Air Oy från Kauhava.

Projektet startar med två utbildningshelheter. Den första utbildningsenheten är Att förbereda sig för export, och syftet är att på ett konkret sätt, understött med praktiska exempel, ge deltagarna verktyg för att agera och förbereda sig på export. Den andra utbildningshelheten Företagsprofilen i ordning ger deltagarna modernt kunskap, tankar och verktyg för var och hur inköpare och säljare möts i dagens Sverige. Företagsgruppsprojektets huvudfinansiär är Leader Suupohja. Delar av kostnaderna står företagen själva för.

 

Mera information om projektet:

Carita Pöntiö
+358 44 987 5484
carita.pontio(at)viexpo.fi