Tillväxtorienterade SMF-företag svarade på Viexpos enkät om exportens läge 2023.

Tillväxtorienterade SMF-företag svarade på Viexpos enkät om exportens läge 2023.

Tillväxtorienterade SMF-företag från de tre österbottniska landskapen svarade på Viexpos enkät om exportens läge 2023. Dessa tillväxtorienterade företag har identifierat sina behov. Nästan alla företag som besvarade förfrågan, söker tillväxt, och nästan 75 % av dem behöver hjälp för att nå sina mål.

De nordiska länderna fortsätter att vara en betydande växande marknad och Europa behåller sin viktiga roll. Nordamerika, särskilt USA, växer i betydelse. Även om Asiens andel som helhet minskar, är Japan fortfarande en intressant marknad.

Företagen har upplevt att Viexpos tjänster har haft en positiv inverkan på deras exportverksamhet. Dessutom är de företag som har utnyttjat Viexpos tjänster mycket nöjda med tjänsterna.

Vi tackar företagen för deras värdefulla svar och insikter och önskar dem lycka till i sin exportverksamhet.

Fler synpunkter av företagen i rapporten

  • Tillväxtmöjligheter: Rapporten ger en bild av tillväxtorienterade företag och deras behov.
  • Marknadstrender: Norden, Europa, USA och Japan
  • Viexpos tjänster: Företagen uppskattar Viexpos tjänster.