Träffa de nya NordicHub-stjärnorna

Träffa de nya NordicHub-stjärnorna

Vi har startat NordicHub, en nationell nordisk kompetenshub som blev lanserat i vår och framför allt kommer vi också att medverka i ”Ansvarsfullt sommarjobb”-kampanjen. Därigenom kommer vi att få sex gymnasie-elever, som kommer att jobba med NordicHub-projektet under tre veckors tid. Med hjälp av de unga kommer vi att kunna samla in de bästa idéerna hur vi borde utveckla det nordiska samarbetet. Beda Arponen (vänster) Emma Brandt (mitten) och Ben Strömbäck (höger) började för några veckor sedan som NordicHub-projekt medlemmar och kommer att verka som ledare för gymansie-eleverna under dessa tre veckor.

”Jag är en flerspråkig och motiverad ekonomi kandidaten. Jag studerar International Business och efter sommaren, kommer jag att påbörja min magisterutbildning på Vasa Universitet. Tack vare mina studier, så har jag lärt mig om internationell försäljning och marketing samt internationell business operation modes, export marketing, tillväxtmarknader och international management. Jag vill se till att jag fortsätter att utveckla, genom att jobba med intressanta och internationella utmaningar. Detta är orsaken att Viexpo är den perfekta praktikplatsen för mig,  här kan jag använda det som jag har nyss studerat. Min praktik här kommer också troligen att öppna dörrar för mig i framtiden, och kommer att lära mig om internationalisering och export möjligheter för SMFs”, berättar Beda.

”Jag är tredje årets tradenomstuderande med internationell handel som inriktning och är hemma från Karleby. Jag återvände nyligen från Spanien, var jag spenderade ca. fyra månader som utbytesstuderande. I Spanien utförde jag slutspurten av mina studier, som bestod av kurser i marknadsföring. Jag utexamineras till Tradenom i december 2018, jag kommer också att börja skriva mitt examensarbete på hösten. Som EA-ämne intresserar mig speciellt internationell handel bland SME-företag. Jag är helt tvåspråkig och jag pratar också utmärkt engelska och bra spanska. Kundbetjäning, språkkunskaper och förståelse för olika kulturer hör till mina styrkor. På grund av mina styrkor tror jag mig passa bra in i den internationella miljön på Viexpo. På grund av mitt utbyte och mina studier, har jag blivit allt mera intresserad av företags internationaliseringsprocess och därför anser jag att praktikplatsen hos Viexpo är perfekt för mig. Jag är ivrig att anta nya utmaningar och jag vill lära mig mera om själva processen hur man gör i praktiken när man hjälper företag att internationalisera sig. Jag vill utmana och utveckla mig själv för att ha goda förutsättningar i arbetslivet efter examen. På grund av min bakgrund tror jag att jag kan bidra med nya synvinklar åt företagen. Jag väntar ivrigt på den kommande Nordichub kompetenshubben, var jag får möjlighet att jobba tillsammans med gymnasie-elever. Jag tror att Nordichub kommer att vara väldigt lärorikt för både mig själv och gymnasie-eleverna”, beskriver Emma.

”Jag är sommarpraktikant och kommer att huvudsakligen fokusera på lanseringen av Viexpos NordicHub initiativ. Jag är uppväxt i Finland och har studerat samt bott utomlands under de senaste sju åren, i USA, Bryssel och Nederländerna. På grund av min internationella bakgrund, så har jag kommit i kontakt med många kulturer och samhällen. Dessa upplevelser har fått mig att inse hur viktigt internationaliseringen är. Nationella gränser är inte längre en barriär för kommunikation, delning av information eller export. Min praktik kommer att upplysa mera om internationalisering och tillåta mig att hjälpa Finska marknaden att utnyttja globalisering. Jag studerar på University College Roosevelt i Nederländerna, och har juridik och politik som huvudämne.  Där har jag också blivit väldigt bekant med forskning, att hålla föredrag och ha kunskapen att se större helheten. Jag har också erfarenhet inom “teambuilding” och facilitering av kommunikation och effektivitet inom ett team. Detta, i kombination med min internationella bakgrund och min kunskap för kritiskt tänkande, kommer att tillåta mig ha ett positivt inflytande som en medlem av Viexpo teamet”, berättar Ben.

 

Mera information om NordicHub:

Beda Arponen, NordicHub Project Assistant, beda.arponen@viexpo.fi, +358 50 330 8810

Emma Brandt, NordicHub Trainee, emma.brandt@viexpo.fi, +358 50 5166 431

Ben Strömbäck, NordicHub Trainee, ben.stromback@viexpo.fi, +358 50 5164 319

Tags: