Två översättare/informatör-praktikanter vid Viexpo

Två översättare/informatör-praktikanter vid Viexpo

I januari 2019 började två nya praktikanter på Viexpo, som arbetar med uppgifter som översättare/informatörer. Aila Helistenkangas och Susanne Blomqvist berättar om sig själva och funderar över vad de vill lära sig på Viexpo.

 

Aila

Jag gör min praktik vid Viexpo på Vasakontoret i tre månader. Jag studerar vid Uleåborgs universitet till magister i svenska och min målsättning är att specialisera mig på nordisk företagskommunikation. Jag tog emot praktikplatsen på Viexpo med stor entusiasm och stort intresse, för praktiken ger mig goda möjligheter för framtiden och stöder mina studier.

Mina arbetsuppgifter på Viexpo består av översättning och skrivande av olika slags meddelanden. Mitt modersmål är finska, och av mina andra språk är svenska, engelska och tyska de starkaste. Jag har även studerat danska vid universitetet. Mina språkkunskaper har en viktig position vid arbetet på Viexpo och det är fint att få använda mina kunskaper i praktiken. Jag hoppas på att få lära mig så mycket nytt som möjligt vad gäller kommunikation och själva organisationen.

 

Susanne

Jag gör min praktik vid Viexpo under sex veckor. Jag har studerat tyska och engelska vid Vasa universitet, och är intresserad av översättning och kommunikation. Mitt modersmål är svenska. Tidigare har jag jobbat som språklärare. Förutom språk tycker jag om yoga, resande och hundar.

Jag ville göra praktik vid Viexpo för att få använda mina språkkunskaper i praktiken, och lära mig mer om internationalisering av företag.