Universitetspraktikanten Julia Ruotsi som praktikant i kommunikationsvetenskaper och Martina Buss som praktikant i språk- och översättningstjänsten under våren.

Universitetspraktikanten Julia Ruotsi som praktikant i kommunikationsvetenskaper och Martina Buss som praktikant i språk- och översättningstjänsten under våren.

Viexpo stöder aktivt unga i början av sin arbetskarriär och erbjuder arbetserfarenhet för framtidsbyggare. Denna vår jobbar Julia Ruotsi som universitetspraktikant i kommunikation och Martina Buss som KEKO-praktikant. För praktikanterna är erfarenheten betydelsefull och som arbetsgivare vill Viexpo stöda de unga i början på sin karriär. Förutom studerande vill Viexpo också ge möjligheter till de som vill lära sig nytt och planerar karriär- eller branchbyte.

”Jag är verkligen intresserad av en internationell arbetsmiljö och därför är Viexpo en perfekt praktikantplats för mig. Jag är en flerspråkig huvudämnesstuderande i kommunikationsvetenskaperna och har en omfattande arbetserfarenhet. Jag anser att det i slutskedet av studierna är ytterst viktigt att få arbetserfarenhet i sin bransch, att äntligen kunna tillämpa i praktiken allt man lärt sig på universitetet. Jag kommer ursprungligen från Egentliga Finland, men den tvåspråkiga omgivningen lockade mig till Vasa och jag har trivts bättre än väl. Jag tror att min praktikanttid på Viexpo blir lärorik och jag får en allt bättre uppfattning om den verkliga internationella exporten i Österbotten och omnejd.”, berättar Julia.

Martina Buss har en lång erfarenhet om universitetsvärlden, och är sakkunnig i flerspråkighet och svenska språket. Hon har jobbat med forskning och projektarbete, undervisning och administration. ”Jag deltar i en utbildning om utveckling av miljö-, kvalitets- och säkerhetsledning som arrangeras av Suomen ympäristöopisto Sykli, och gör min arbetspraktik på Viexpo. Jag förväntar mig att få en inblick i företagsvärlden och den internationella marknaden. Via översättningsuppgifterna på Viexpo kommer jag in i ett helt nytt orförråd. Jag får också syn på hur en organisation kan utvecklas via kvalitetsarbete.”, beskriver Martina.