Utbildningsprojektet Business English för exporthandeln

Utbildningsprojektet Business English för exporthandeln

Kan du göra affärer på engelska?

Hur går det med försäljningen av dina tjänster och produkter, t.ex. på mässor?

Är osäkerhet i språkfärdigheter ett hinder för affärer?

Viexpo förbereder ett utbildningsprojekt ämnat för företag med avsikten att förbättra färdigheterna i engelska. Målsättningen är ett ledigt och säkert språkbruk. Projektet pågår i cirka 6 månader och avgiften per företag är cirka 6 000 €, moms 0. Förutom intensiv företagscoaching och gemensamma utbildningar kommer vi att göra en marknadsundersökningsresa till London (Storbritannien) eller Chicago (USA) under våren 2022.

För projektets åtgärder är det möjligt att ansöka om offentlig finansiering (75 % av projektets kostnader) från NTM:s landsbygdsavdelning. Stödet är de minimis -stöd. Ifall finansiering beviljas, betalar företaget endast 25 % av de totala kostnaderna.

Utvecklingsfinansieringen för företagsgrupper som beviljas av NTM:s landsbygdsavdelning riktar sig till företag med en omsättning på mindre än 10 miljoner € och som har sin hemort på landsbygden. Företag som är verksamma i centrum av större städer är inte stödberättigade.

Exempel på åtgärder under projektet:

 • Företagsspecifik intensiv coaching: samtal med en coach som har engelska som modersmål
 • Månadsvisa gemensamma utbildningar, teman som:
  • Kundmöten
  • Att kontakta kunder via telefon och e-post
  • Offertförfrågningar, svar på offerter och frågor
 • Företagsspecifik Sales Pitch -coaching
  • Finslipning av säljtalet eller produktpresentationen i en företagsspecifik verkstad
 • Resa till London (Storbritannien) eller Chicago (USA) i maj 2022

En utskrivbar broschyr.

Ett Teams-möte om projektets innehåll kommer att hållas 15.9. kl. 9.00–10.30.
Finansieringsansökan lämnas in i september 2021 och projektet är planerat att förverkligas under tiden 1.11.2021–31.5.2022.

Anmäl dig till informationsmötet till Carita eller Marja:

Carita Pöntiö, Viexpo, tel. 044 987 5484, carita.pontio@viexpo.fi

Marja Sulkakoski, Xport, tel. 040 667 2166, marja.sulkakoski@xport.fi