Vad finns på den tyska marknaden?

Vad finns på den tyska marknaden?

–Naturligtvis tillväxtmöjligheter för finländska smf-företag inom industrin och underleverantörskedjor inom industrin


Kom med!

Tyskland med sina 16 delstater är den viktigaste handelspartnern för Finland. Bara inom en av delstaterna kan kundpotentialen vara mångfaldig jämfört med Finland.

Coronakrisen har lett till att underleverantörskedjor omorganiseras inom Europa och troligtvis allt mera just mot EU-området. I Tyskland har företagen börjat leta efter nya underleverantörskedjor för att försäkra sig om att de fungerar även i kommande krissituationer.

Kom med i exportprojektet som Viexpo koordinerar. Målet är att hitta samarbetspartners och kunder för finländska smf-företag.


Projektets innehåll

I projektet kartläggs bl.a. ditt företags exportfärdigheter, konkurrensen inom företagets bransch, prisnivån, utvecklingsmöjligheterna, potentiella samarbetsparners och/eller kunder.

Tillsammans förtydligar vi ditt företags konkurrensfördelar, får i ordning er försäljningspitch, reser till marknaden och börjar bygga upp kundrelationer.

Vi på Viexpo har lång erfarenhet om att förverkliga exportprojekt för företagsgrupper. Se t.ex. Pohjanmaan kautta Japaniin hanke (på finska).


För vem?

Till projektet söker vi nu företag som jobbar inom industribranscher och vill förbinda sig till långsiktig export-verksamhet på den tyska marknaden. Längden på exportprojektet har preliminärt planerats för 1,5 år med start under vintern 2021 och avslut under våren 2022.


Vi ansöker om finansiering för dig!

Den företagsspecifika budjeten är ca 15 000 – 20 000 euro beroende på verksamheten. Viexpo ansöker om offentlig finansiering avsedd för internationaliseringsprojekt för de deltagande företagen.


En utskrivbar broschyr.

Ta kontakt så diskuterar vi närmare om situationen och behoven i ditt företag.


Katja Jankens
+358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi


Utförligare information om exportprojekt för företagsgrupper hittar du via våra tjänster.