Via Belgien till den Centraleuropeiska marknaden -webbseminarium

Via Belgien till den Centraleuropeiska marknaden -webbseminarium

Tid: ti 26.11.2019 kl. 13-15
Ett WEBBSEMINARIUM är ett seminarium på nätet som du kan följa via din egen dator

Under webbseminariet diskuteras den belgiska livsmedelssektorn ur följande synvinklar:

 • Strukturen i belgisk handels- och restaurangsektor
 • Belgiska konsumentens köp- och smakvanor
 • Matprisnivå
 • smak- och kvalitetstestning av produkter
 • Erfarenhet av att operera på den belgiska och centraleuropeiska marknaden
 • De mest potentiella livsmedlen för export
 • Konkreta sätt att komma in på den belgiska marknaden.


Sakkunniga på webbseminariet är Tapio Knuuttila och Pia Tapio-Knuuttila Skabam Ltd, Belgia.

Tapio har forskat på upprättandet av finska små och medelstora företag i Centraleuropa och genomfört marknadsundersökningar av finsk mat och byggt ett nytt livsmedelsexportkoncept och Frex-varumärket för den centraleuropeiska marknaden.

Pia har 20 års erfarenhet av internationell affärsutveckling, strategi och produktifiering samt ramavtalsförhandlingar för stora företag.

Skabam erbjuder marknadskartläggning, marknadsspecifik produktifiering och återförsäljningstjänster för den Centraleuropeiska marknaden.

Annan information för deltagare

 • under webbseminariet har du möjlighet att diskutera de belgiska marknaderna med experter och fråga om sådant som intresserar dig!
 • länken till evenemanget och andra instruktioner skickas på morgonen samma dag som webbseminariet arrangeras till den e-postadress som deltagarna angett.
 • webbseminariet arrangeras på finska


Anmäl Dig till denna workshop senast 25.11 via bit.ly/belgiawebinaari

Pris för webbseminariet 26.11: 49 €+moms (person)
Detta webbseminarium är en del av Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag, där målsättningen är att hjälpa Ditt företag att växa och exportera. Programmet på ett och ett halvt år ökar era kunskaper i internationell försäljning, marknadsföring och varumärkesbyggande, öppnar dörrar till distributionskanaler, erbjuder experthjälp för de deltagande företagen och aktiverar nya samarbetsmodeller mellan
företagen.


Tillväxtprogrammet är riktat för små livsmedelsföretag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Kolla länken för mer information: https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/sv/framsida/
Anmälningsavgiften för hela programmet inkl. workshoppen 22.10, tidigare publicerat material samt kommande workshops:

 • företag med 1-5 anställda 390 € + moms 24 %
 • företag med 6-10 anställda 690 € + moms 24 %
 • företag med mer än 10 anställda 990 € + moms 24 %

*Anmälningsavgiften berättigar 1-2 personer /företag att delta i programmets alla tillställningar under åren 2019-2020.
Registera Dig till programmet via denna länk: bit.ly/PEKhaemukaan