Viexpo får förstärkning när Arshed Iqbal börjar vid Vasa kontoret

Viexpo får förstärkning när Arshed Iqbal börjar vid Vasa kontoret

Arshed Iqbal är ekonomie magister ur International Businessprogrammet vid Vasa universitet. Han har flera års erfarenhet om arbete inom marknadsföring, försäljning och ledarskap både i Pakistan och Finland. Han är en problemlösare och blir motiverad av en vänlig och uppmuntrande företagskultur. Arshed Iqbal ser det positiva i saker och är lösningsorienterad.

Arshed jobbar på Viexpo på arbetsprövning och hoppas att han får värdefull arbetserfarenhet och speciellt perspektiv på förvaltning och ledning inom företag.

På sin fritid gillar Arshed Iqbal att laga mat, spela cricket och umgås med sin familj och sina vänner så mycket som möjligt.

Flerspråkighet och kännedom om näringsliv och olika kulturer som kommer med Arshed Iqbal till Viexpo, ger oss nya synvinklar som vi kan utnyttja i vår verksamhet och för våra kunder. Arsher kommer från Pakistan och känner speciellt områdets företagsvärld men även Indiens marknader via sin tidigare arbetserfarenhet. Han pratar engelska, hindi, finska och naturligtvis urdu och punjabi.

Företagare har nu ypperligt tillfälle att få information om marknaderna i Sydasien! Genom Arsher får vi utmärkt tillfälle att sätta oss in i marknadsområdet och reda ut dess möjligheter på områdets egna språk. Arshed poängterar att t.ex. förnybar energi har stor efterfrågan i Sydasien!

Blev du intresserad?

Kontakta Minna Jakobsson

International Business Advisor

minna.jakobsson(at)viexpo.fi

tfn 050 572 7404