Viexpos areamanager-förnyelse har startat fint

Viexpos areamanager-förnyelse har startat fint

Från början av året 2019 har Viexpo förnyats och fäst speciell uppmärksamhet till de tre landskapen inom sitt verksamhetsområde. Varje landskap har fått en egen ansvarig Area Manager som ansvarar för hjälpa SMF-företagen i sitt ansvarslandskap att påbörja och utveckla export.

”Nu när vi har areamanager får vi en bättre överblick av Viexpos verksamhetsområden, och att göra det tillsammans betonas ännu mer. Vi har förstås uppsatta mål, t.ex. gällande kundmöten, som underlättas av att vi har utsett areamanagers.” summerar vd Kristian Schrey.

Areamanagers ska koordinera verksamheten på områdena, och på så sätt förmedlas informationen om vad vi gör bättre och snabbare. Det blir också lättare med ansvarsfördelningen, även om förväntningen är att vi fortsätter samarbetet liksom förut. Vårt mål är att förnyelsen ger mer värde åt oss och bättre resultat för våra kundföretag.

Förnyelsen syns som ökat samarbete och förbättrad synlighet

Var och en av areamanagers har poängterat betydelsen av samarbete och haft som mål att förbättra Viexpos synlighet och igenkännande. Alla gläder sig också av att man redan på några månader kan se det positiva i arbetet.

Österbotten

Som areamanager i Österbotten fungerar Katja Jankens, som har sitt kontor i Jakobstad. Katja berättar om förnyelsen:

”Vi satsar mer på våra områden som helheter, och sätter huvudansvaret för evenemang på området och företagsrådgivning på en person, även om förstås hela Viexpos team förverkligar arbetet på våra områden. Vi arbetar brett på områdena oavsett vår placeringsort. Via förnyelsen så har företagen lättare att hitta rätt kontaktperson hos oss.”

Katjas specialområde är Skandinavien, speciellt Norge, och fungerar bl.a. som projektledare för Nordic Gateway. Dessutom ansvarar hon för att arrangera mässor och att ordna sammontrar och exportfrämjande resor.

Som area manager vill Katja hjälpa välmående företag från olika branscher och också mindre företag som överväger att påbörja export och internationalisering. Inom Katja Jankens ansvarsområde finns det spetskompetens bland underleverantörer bl.a. i metall-, energi- och båtbranschen. Hon vill också i fortsättningen betona samarbete mellan företag.

”Samarbete mellan företag på olika sätt är väldigt viktigt för vårt område. Jag skulle vilja utveckla detta samarbete, öka medvetenhet om exportmöjligheter och lyfta profilen och öka kunskapen om våra företag här. Vi har många bra företag som tillverkar högkvalitativa produkter och tjänster. Många behöver fler kunder för att säkra framtiden, och för många skulle det vara möjligt genom export.”

Jankens nämner också att beslutet att bygga en ny passagerarfärja är ytterst viktigt för hennes ansvarsområde, dessutom så satsar man just nu i Österbotten på att förbättra trafikförbindelser, vilket är ett överlevnadskrav för traktens företag.

”För att förbättra sin konkurrenskraft och egen position på marknaden så ska företagen vara nyfikna, utreda möjligheter på nya marknader och hämta nya idéer från världen.”, tillägger Jankens.

Katja nämner även att arbetet mellan areamanagers fungerar bra:

”Vi koordinerar tillsammans t.ex. evenemang, mässdeltagande och företagsbesök. Vi planerar och förverkligar gemensamma åtgärder och har mycket samarbete över områdesgränserna. Kommunikationen och samarbetet fungerar väldigt bra, vilket jag hoppas fortsätter i framtiden. Vi har ett bra team!”

Mellersta Österbotten

Som areamanager i Mellersta Österbotten fungerar Carita Pöntiö, som har sitt kontor i Karleby. Carita har ett starkt kunnande inom företagande och företagsledning.

Enligt Pöntiö ska titeln area manager förtydliga ansvarsfördelningen åt kunder och samarbets- och intressegrupper:

“Man vet vem som ansvarar för SMF-företagens påbörjan och utveckling av export i varje landskap”.

Detta år kommer Pöntiö att fokusera på att göra Viexpo ännu mer bekant för företag i Mellersta Österbotten. Just nu går vi framför allt igenom livsmedelsbranschens SMF-företag. Viexpo är partner med Seinäjoki yrkeshögskola i ett projekt som administreras av dem, vilket har som mål att utveckla SMF-företags exportberedskap och -kunskap i landskapen i Österbotten. Dessutom samlar vi även ett företagsgrupprojekt från Österbotten till Japan. Dit kommer också företag från Mellersta Österbotten med.

Carita Pöntiö berättar att areamanagers samarbetar kring företagsgrupprojekt.

“Målsättningen är att vi ska träffas med jämna mellanrum”.

Södra Österbotten

Som areamanager i Södra Österbotten fungerar Juha Lahtinen, som har sitt kontor i Kurikka och Lappo. Juha började arbeta vid Viexpo i början av detta år vid samma tid som det förnyade arbetssättet togs i bruk.

“Förnyelsen är inte riktigt en förnyelse för mig, då jag just kommit med i teamet och inte känner till det tidigare arbetssättet. Jag tror att vår synlighet förbättras i landskapet med det nuvarande arbetssättet”, funderar Juha.

Juha Lahtinen har praktisk erfarenhet av export och exportledning, byggande av exportnätverk och val av återförsäljare och agenter. Lahtinen har arbetat 20 år inom företag för teknologiindustrin, framför allt erfarenhet av export av jord- och skogsbruksmaskiner.

Lahtinen kommer att fokusera på en återlansering av Viexpo inom Södra Österbotten; att synas på fältet och i företag. Det finns även planer på fler företagskontakter.

“Allt är nytt för mig inom Viexpo, så förväntningarna ligger på att träffa kunder och att lära sig vad kunderna behöver och att uppmuntra dem till att ta sig ut i världen”.

Lahtinen ser så här på samarbetet mellan areamanagers:

“Just nu diskuterar vi saker sinsemellan, samarbetssätten kommer att skapas under året”.

Som bara proffs kan

Vd Kristian Schrey har betraktat vilka effekter förnyelsen har haft och gläder sig för framstegen:

”Jag är så stolt över att vi har fantastiska och kunniga personer på Viexpo, som på ett professionellt sätt tar ansvar för sina områden.”

 

Intervjun gjordes av våra praktikanter Aila Helistenkangas och Susanne Blomqvist