Viexpos Exportambassadörer för 2019 har valts

Viexpos Exportambassadörer för 2019 har valts

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen. Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell affärsverksamhet i regionen.


Till Viexpos Exportambassadörer 2019 valdes
Ann-Sofi Backgren, och
Taiga Chocolate


Ann-Sofi Backgren har nyligen valts till ordförande för styrelsen för Förbundet för europeiska gränsregioner AEBR där hon på ett föredömligt sätt arbetar för att minska gränshindren i Europa samt öka och samordna samarbetet mellan dessa gränsregioner. Ann-Sofi har också varit delaktig i grundandet av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).

Som egenföretagare har Ann-Sofi väldigt konkret kommit i kontakt med de utmaningar SME-företag möter när det gäller export och internationalisering. Företagens möjligheter att bedriva internationell verksamhet även på landsbygden ligger Ann-Sofi varmt om hjärtat.

Taiga Chocolate har på en kort tid utvecklats från ett enmansföretag till ett spännande tillväxtföretag med exporten i fokus. Företaget har systematiskt byggt upp organisationen för att hantera tillväxtens olika utmaningar och skaffat de resurser samt kompetens som behövs.

Företaget som är verksamma inom livsmedelsbranschen har på ett modigt sätt tagit sig an de internationella exportmarknaderna och banar väg för andra inom branschen. Företaget har också tilldelats flera priser i internationella tävlingar för sina produkter vilket på ett fint sätt lyfter den finländska livsmedelsbranschen.


Vi tackar Ann-Sofi Backgren och Taiga Chocolate för deras värdefulla insatser för vårt område!