Viexpos översättningstjänst blir digital!

Viexpos översättningstjänst blir digital!

För att maximera effektiviteten och snabba till processen levererar vi nu översättningar via vårt nya internetbaserade system, fortfarande med kvalitet och snabbhet som våra ledord. Vi möjliggör och underlättar den internationella kommunikationen i ditt företag, oberoende bransch eller användningsändamål.

1. Sätt in dokumentet som du vill få översatt på blanketten på adressen: https://viexpo.fi/sv/internationaliseringstjanster/oversattnings-och-spraktjanster/

2. Godkänn offerten

3. Vi skickar översättningen till dig via e-post.

Så här lätt är det! Nu blir internationaliseringen ännu smidigare tillsammans med Viexpo!