Viexpos studiestipendier 2019

Viexpos studiestipendier 2019

Viexpo är 1970 grundad, självständig, ideellt företag i andelslagform, vars kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag att komma ut i världen, oavsett storlek och bransch. Vi undersöker varje företags potential att expandera via Österbotten ut i världen.

Det snart 50-åriga Viexpo, är det skarpaste verktyget i frågan om internationalisering för alla SMF-företag i vårt land. Via Österbotten ut i världen är Viexpos kärnkompetens. Vi för årligen mer än 100 företag utomlands på bl.a. mässor och andra exportfrämjande resor. Varje år är vi i kontakt med mer än 1000 företag och organiserar över 40 evenemang med syftet att uppmuntra export och internationalisering.

Jubileumsåret till ära lediganslår Viexpo 2 stipendier (à 200 €) att sökas för studier inom internationalisering och internationell handel. Stipendier kan sökas av heltidsstuderande vid yrkeshögskola i Viexpos verksamhetsområde. Sökande ska vara finsk medborgare.

Av ansökan ska framgå:

  • Sökandes kontaktuppgifter + personnummer
  • Hemort
  • Bankförbindelse/kontonummer
  • Studieinriktning och yrkeshögskola
  • Stipendiets användningsändamål
  • Studieutdrag bifogas ansökningen

Den fritt formulerade skriftliga ansökan skickas till Viexpo per e-post eller post. Ansökan ska vara framme senast 28.9.2019. Förfrågningar gällande stipendiet kan skickas per e-post.

Ansökningar och förfrågningar kan skickas till adressen martina.buss@viexpo.fi.

Per post skickas ansökan till

Martina Buss
Viexpo
Wolffskavägen 35 B
65200 Vasa