WINWIN-tillväxtprogam

– Från nätverk till vinst nationellt och internationellt

WINWIN – Från nätverk till vinst nationellt och internationellt

I tillväxtprogrammet WINWIN kommer entreprenörer från Mellersta Österbotten att tillsammans kunna fokusera på teman som internationalisering och digitalisering. Via de gemensamma workshopparna kan företagen bilda partnerskap och genomföra gemensamma projekt. Verksamheten bedrivs av Yrkeshögskolan Centria och Viexpo. Aktiviteterna är öppna för alla och vi vill gärna höra om önskemål om vilken typ av aktiviteter som bör genomföras i projektet.

 

Mera information:

Maarit Mäkelä

+358 50 373 7044

maarit.makela(at)viexpo.fi

Aktiviteter inom tillväxtprogrammet

 

I tillväxtprogrammet WINWIN kommer entreprenörer från Mellersta Österbotten att tillsammans kunna fokusera på teman som internationalisering och digitalisering. Via de gemensamma workshopparna kan företagen bilda partnerskap och genomföra gemensamma projekt. Verksamheten bedrivs av Yrkeshögskolan Centria och Viexpo. Aktiviteterna är öppna för alla och vi vill gärna höra om önskemål om vilken typ av aktiviteter som bör genomföras i projektet.

 

Projektet har följande mål:

  1. Nätverket av företag och företagsutvecklare ligger som grund för samarbetet. Aktörernas roll och tjänster när det gäller att genomföra samarbetsprojekt är klara och stöder varandra.
  2. Företag kommer att klara av utmaningarna med Corona pandemin och globala förändringar över lag
  3. Företagen drar nytta av de tillgängliga affärsutvecklings- och FoU-tjänster
  4. Mellersta Österbotten kan erbjuda internationellt konkurrenskraftiga produkter och tjänster.
  5. Företagen i regionen är internationellt konkurrenskraftiga och kan använda digitala verktyg som stöder affärsverksamheten.
  6. Företagen och de regionala utvecklingsorganisationerna lär sig att genomföra gemensamma kommersiella projekt och drar nytta av aktörernas resurser och kunnande.

 

Målen nås genom följande åtgärder:

Arbetspaket 1. Kartläggning och forskning av temat: Identifiera behov från fältet som teman för workshops och nätverkande.

Arbetspaket 2. Bootcamp workshops: Workshopparna genomförs tillsammans med projektansvariga och utnyttjar allas special kompetens på verkstadsbasis. Innehållet i verkstäderna inkluderar: användning av digitala lösningar, varumärkesbyggande, internationalisering och export samt produkt-/tjänsteutveckling.

Arbetspaket 3. Nätverksaktiviteter: Baserat på erfarenheter från bootcamps ordnas nätverksbaserat samarbete för områdets företag som kan delar med sig av sina egna behov, framgångar och utmaningar. De idéer som skapas genom detta kommer att förfinas till gemensamma projekt genom samarbete mellan företagen och de regionala utvecklingsorganisationerna.

 

Som ett resultat kommer användningen av företagstjänster och FoU-aktiviteter att bli enklare, digitaliseringen kommer att bli bekant, internationaliseringen kommer att öka och skapas nätverk som är givande för deltagarna.

WINWIN-tillväxtprogrammet finansieras av Mellersta Österbottens Förbund, Karleby Stad, Yrkeshögskolan Centria och Viexpo. Programmet koordineras av Centria och Viexpo fungerar som delarrangör.