Venealan Nordic2Global -yritysryhmähanke

Venealan Nordic2Global -yritysryhmähanke

Venealalla on vankka asema Pohjanmaan alueella, mutta alan ollessa suhdanneherkkä ja tulevaisuuden monilta osin epävakaa, tarvitsevat venealan alihankkijat laajempaa asiakaskuntaa voidakseen kasvaa.

Viime syksyn aikana käyntiin lähtenyt Viexpon Nordic2Global-yritysryhmähanke auttaa Pohjanmaalla sijaitsevia venealan yrityksiä hankkimaan uusia asiakkaita ja markkina-alueita viennin ja kansainvälistymisen kautta. Hankkeen avulla halutaan kehittää yritysten verkostoitumista, kansainvälistymistä ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä.

Nordic2Global-yritysryhmä suuntaa katseensa uusille markkinoille Ruotsiin, Norjaan, Eurooppaan ja USA:han. Hankkeen aikana analysoidaan ja tutkitaan kyseisiä markkina-alueita ja etsitään potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Hankkeessa myös tutkitaan yritysten mahdollisuutta tarjota yhdessä suurempia kokonaisuuksia.

Hankkeen aloitusvaiheessa käytiin läpi yritysten nykytilaa ja tavoitteita hankkeen tiimoilta. Syksyllä 2018 yrityksille järjestettiin vienninedistämismatka venealan Mets-messuille, jossa yrityksillä oli mahdollisuus tutustua markkinoihin ja luoda kontakteja. Tänä vuonna yrityksille on järjestetty info- ja koulutustilaisuuksia kotimaan telakkatoiminnasta ja verkostoitumisesta sekä aloitettu tuotekorttien laatiminen eri kielillä. Tälle vuodelle on lisäksi suunnitteilla tapaamisia eri asiantuntijoiden kanssa, mm. Euroopan markkinamahdollisuuksista ja verkostoitumisesta uusille markkinoille, pitchaus- ja messuvalmistautumiskoulutuksia sekä brändäystyöpaja. Suunnitteilla on myös vienninedistämismatka Euroopan markkinoille vuoden 2019 aikana.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi
+358 50 573 8876