Kasvumahdollisuuksia maailmalta

Kiinnostaako yritystäsi Skandinavian, Keski-Euroopan, Afrikan vai kenties Latinalaisen-Amerikan tarjoamat mahdollisuudet? Ehkä kiinnostuttekin Aasian tai Amerikan markkinoista? Kansainväliset markkinat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia pk-yrityksille, erityisesti pk-yritysten tarjoamille kokonaisvientiratkaisuille.

Kasvumahdollisuuksia maailmalta

Viexpo palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä monipuolisesti kansainvälistymisen eri vaiheissa. Autamme yritystäsi tunnistamaan ja hyödyntämään maailman markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia yhteistyökumppaniemme ja kattavan yhteistyöverkostomme avulla. Kuljemme yrityksesi kanssa kehityspolun eri vaiheissa. Sparraamme yritystäsi parempiin myyntituloksiin ja liikumme yhdessä yrityksesi kanssa maailmalla.

 

Luomme ensin selkeän kuvan nykytilanteesta, jotta osamme edetä oikeaan suuntaan. Käymme läpi yrityksesi tilanteen tänään. Keskustelemme ja kirjaamme ylös tärkeimmät tiedot yrityksestäsi, käymme läpi historiasi, liikeideasi ja tuotteesi, asiakkaasi, asiakassegmenttisi ja resurssisi, nykytoimintasi monesta näkökulmasta. Hahmotamme haasteet ja määritämme yhdessä tavoitteesi, on se sitten uuden tuotteen lanseeraus tiettyyn maahan, uuden palveluinnovaation vienti tai uudelle markkina-alueelle siirtyminen. Pohdimme jo tässä vaiheessa yhdessä askelmerkkejä, kuinka kannattaisi edetä.

 

Teemme markkina-analyysin ml. kilpailija-analyysin ja kartoitamme toimintaympäristöä. Mietimme samalla, vaatiko tuote/palvelu parannuksia markkinaentrylle. Pohdimme jakeluverkostoa. Suunnittelemme myös tapahtumat ml. messut, joissa olisi hyvä käydä tutustumassa jo tässä vaiheessa. Kartoitamme myös mahdolliset yhteistyömahdollisuudet muiden yritysten kanssa, yhdessä voidaan joskus saavuttaa enemmän.

 

Mikäli haluat saada lisää tietoa mahdollisuuksista, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Yhdessä löydämme yrityksellesi uusia mahdollisuuksia maailmalta! Vieraile myös Team Finlandin Market Opportunities -sivustolla, josta löydät tietoa ulkomaisista myyntiliideistä, tulevaisuuden trendeistä ja maailman markkinoista.

Nordic laadulla kehittyville markkinoille

 

Tämän vuoden teema markkinoiksi olemme valinneet kehittyvät markkinat kuten Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan, ja tulemme erityisesti jakamaan tietoa yrityksille kyseisten markkina-alueiden tarjoamista mahdollisuuksista.

 

Lue lisää erikoisteemoistamme