Vientiprojekti Ruotsiin

Vientiprojekti Ruotsiin

INFRA- JA RAKENNUSALOJEN SEKÄ TEOLLISUUDEN ALOJEN YRITYKSILLE

Mitä?

Projekti on tarkoitettu infra- ja rakennusalojen sekä teollisuuden alojen yrityksille. Projektin tavoitteena on selvittää Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet, lisätä yritysten valmiuksia toimia vientimarkkinalla ja
tunnistaa osallistuville yrityksille potentiaaliset asiakasryhmät ja yhteistyökumppanit.

Projekti tarvitsee käynnistyäkseen 4–6 osallistuvaa yritystä, ja sen kesto on n. 1,5 vuotta. Tarkoitus on hakea projektille rahoitusta Maaseuturahastolta, ja arvioitu kokonaiskustannus/yritys on n. 8 000€. Rahoituksen osuus on 75% kokonaiskustannuksista, yrityksen oma osuus on 25% kokonaiskustannuksista, eli n. 2000€.

Miten?

Projektin sisältö:

  • Koulutuksia osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä viennissä
  • Asiantuntijavierailuja, joissa yritykset saavat tietoa liittyen esim. hankintaan ja alan vaatimuksiin kyseisillä markkinoilla
  • Tilanteen salliessa vierailuja kohdemarkkinoilla ja tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kohdemarkkinoilla, esim. Västerbotten
  • Verkostoitumista sekä projektiin osallistuvien yritysten kanssa että kohdemarkkinoilla


Viexpo toimii projektin hallinnoijana ja projektipäällikkönä koordinoiden projektia sekä sen toimenpiteitä, hoitaen kaikki käytännön työt. Viexpo kerää kokoon ryhmän ja hakee rahoitusta projektille.

Miksi?

  • Projekti lisää konkreettisilla toimilla yritysten markkinatietoa uusista markkinoista ja luo kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin kohdemarkkinoilla
  • Projekti edesauttaa yritysten verkostoitumista ja asiantuntijavierailujen ja uusien kontaktien avulla lisää yritysten kyvykkyyksiä sekä yrityksen kehittämisessä että kansainvälistymisessä
  • Koulutusten avulla yritykset saavat työkaluja uusille markkinoille lähtemiseen ja ovat paremmin valmistautuneita kansainvälistymiseen


Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:
Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi
0505738876


Tarkempaa tietoa yritysryhmille suunnatuista vientiprojekteista löydät palveluistamme.