Yritysryhmästä boostia vientiponnisteluihin

Yritysryhmästä boostia vientiponnisteluihin

Yritysryhmille tarkoitetut vientiprojektit ovat erinomainen keino valmistaa omaa yritystä vientimarkkinoille. Yhteisen asian äärellä yrityksille syntyy yleensä positiivisia vaikutuksia. Yhteisiä toimenpiteitä ja vientiponnisteluja kannattaa tehdä yhdessä muiden yritysten kanssa, ei kilpailumielessä vaan ennemminkin täydentämällä toisiaan. Yhdessä on helpompi lähteä uudelle markkinalle kuin yksin. Yhdessä voidaan myös tarjota laajemmin kuin yksin.

–Kun kootaan ryhmä yrityksiä vientiprojektiksi, on tuloksena synergiaa, kertoo Anne Viitala, joka on Viexpolla yksi yritysryhmien vientiprojekteja vetävistä asiantuntijoista.

Vientiprojektit suunnitellaan aina osallistuvien yritysten tarpeiden mukaisesti, ja kootaan jonkin yhteisen teeman ympärille. Yhteistä voivat olla esim. toimiala, kohdemarkkina tai viennin kanava. Yritysryhmille suunnattujen vientiprojektien tavoitteena on löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohdemaasta. Vientiprojekteihin on useimmiten saatavilla myös julkista rahoitusta, joiden tukiprosenttikin on varsin hyvä.

Tällä hetkellä Viexpolla on käynnissä viisi yritysryhmän vientiprojektia, joissa kaikissa on erilaisia piirteitä, vaikka yhteistäkin löytyy.

Metallialan alihankintayritysten yritysryhmän vientiprojekti Ruotsiin on suunniteltu yhdelle toimialalle sopivaksi ja myös kohdemarkkina on yrityksille sama.

Luomuelintarvikeyritysten vientiprojektiin on koottu luomuelintarvikeyrityksiä eri puolilta Suomea. Tässä vientiprojektissa ala on yhteinen, mutta jokaisella yrityksellä omat ja eri tuotteet, kuitenkin kaikki saman kategorian alaisia, eli luomutuotteita.

Kasvua Digikanavista– kohteena Ruotsi on verkkokaupan kehittämiseen tähtäävä vientiprojekti erilaisille yrityksille. Vientiprojekti tähtää saman kanavan kehittämiseen ja myös kohdemarkkina on sama. Mukana on kuitenkin eri alojen yrityksiä.

Venealan alihankintayritykset Pohjanmaalta Skandinaviaan vientiprojektissa yritykset ovat samalta alalta, ja kohdemarkkinakin on sama.

Pohjanmaan design- ja lifestyle yritykset Japanin markkinoille vientiprojektissa yritykset kuuluvat laajasti samaan alaan, vaikka yritysten tuotteet ovat hyvin erilaiset, kaikki kuitenkin tähtäävät samalle kohdemarkkinalle.

–Yritysryhmien vientiprojekteissa on tärkeää, että löytyy riittävästi yhteistä, jonka ympärille yritysryhmä kootaan, mutta kuitenkin riittävästi vapautta kullekin yritykselle kehittää omaa toimintaansa, analysoi Kåre Björkstrand, joka vetää Viexpolla luomuelintarvikeyritysten vientiprojektia.

Kun yrityksillä on yhteinen intressi toteuttaa toimenpiteitä, voidaan suunnitella projekti, jossa on kaikille yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia erityistoimenpiteitä. Näiden yritykselle räätälöityjen omien kehittämistoimenpiteiden kautta yritykset pääsevät kehittymään juuri itselleen sopivaan suuntaan. Yhteisiin toimenpiteisiin kohdistuvia kustannuksia jaetaan osallistujien kesken, jolloin nämä toimenpiteet ovat edullisempia kuin jos yritys toteuttaisi niitä yksin. Ulkopuolisen toimijan kuten Viexpon kanssa toteutettu yritysryhmän vientiprojekti ei vaadi yritykseltä hallinnointia eikä suuria taloudellisia investointeja.

Viexpon kanssa toteutetuissa yritysryhmien vientiprojekteissa on voitu toteuttaa esim. seuraavia toimenpiteitä:

  • Markkinaselvitykset, kilpailija-analyysit, Go to market -suunnitelmat
  • Yhteisen liiketoiminnan suunnittelu kansainvälisille markkinoille
  • Innovaation kiinnostavuuden testaaminen kansainvälisillä markkinoilla
  • Potentiaalisten jakelijoiden, kuljettajien ja varastoijien selvittäminen (yhteistyökumppanin, maahantuojan, jälleenmyyjien, edustajien ym. haku kohdemaista)
  • Uusiin toimijoihin tutustuminen, tiedon kerääminen ja keskustelut yhteistyön ehdoista
  • Mallisopimusten teettäminen
  • Yhteiset matkat, tilaisuuksien järjestäminen (asiakastapaamiset, kutsuvierastilaisuudet)
  • Ostajavierailujen järjestäminen Suomeen
  • Yhteiset messuesiintymiset sopivilla kansainvälisillä messuilla

Yhteisestä vientiprojektista on yllättäviäkin etuja osallistuville yrityksille. Jokainen osallistuva yritys luonnollisesti tavoittelee kasvua viennin kautta ja jalansijaa kansainvälisille markkinoille. Harva yritys on etukäteen ajatellut millaisia muita vaikutuksia yritysryhmän vientiprojekti voi myös antaa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ryhmän keskinäinen verkostoituminen ja toisilta oppiminen on tuottanut lisäarvoa ja kannustusta omaan liiketoimintaan.

–Yrityksille on saattanut syntyä keskinäisiä yhteistyökuvioita, jotka ovat tuottaneet uudenlaista bisnestä tai kasvattaneet liikevaihtoa. Lisäksi yritysryhmien vientiprojektien myötä yritykset ovat voineet verkostoitua kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa, Anne Viitala kertoo.

Yhteistyöhön yritysryhmien vientiprojektien kautta tai muulla tavalla kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti. Etuja ja synergiaa voi saavuttaa kansainvälisillä markkinoilla tai ihan kotimaassa vertaisten kautta. Kiinnostavien teemojen ja yhteistyökuvioiden kautta voi löytyä yllättävääkin boostia omaan tekemiseen.

Asiantuntijoina Viexpolta haastateltu kansainvälistymisasiantuntijoita Anne Viitala ja Kåre Björkstrand. Anne Viitala toimii E-P:n alueen Area Managerina ja Kåre Björkstrand Pohjanmaan alueen Area Managerina vientiasioissa.

Kirjoittaja Martina Buss vastaa Viexpolla viestinnästä ja hallinnosta.

Julkaistu Vaasa Insider-lehdessä 8.6.2022