Digitaalisen kaupan kiihdytysohjelma

Lähde mukaan Digitaalisen kaupan kiihdytysohjelmaan

 

Digitaalisuus muuttaa markkinoita ja asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Verkko mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen myös kansainvälisiltä markkinoilta. Asiakkaan ostopolku alkaa lähes poikkeuksetta verkosta, oli ostettavana sitten alihankintaa konepajateollisuuteen, uusi ohjelmisto, 3D-suunnittelupalvelua, vaatteita, tai lomamatka.

Onko yritykselläsi digitaalisen kaupan liiketoimintamallia?

Löytävätkö asiakkaasi sinut verkosta?

Mikä on asiakaslupauksesi ja kilpailuetusi digitaalisessa kaupassa?

Missä kanavissa tavoitat asiakkaasi, miten ja mitä viestit heille?

 

Viexpo käynnistää vuoden mittaisen osallistujille maksuttoman Digitaalisen kaupan kiihdytysohjelman Keski-Pohjanmaan maakunnassa tammikuussa 2024. Ohjelmaa rahoittavat Keski-Pohjanmaan Liitto, Kokkolan kaupunki ja Viexpo.

 

Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan maakunnassa toimiville yrityksille ja yhteisöille jotka:

-hakevat suunnitelmallista kasvua, ja laativat kansainvälistymisstrategian tavoitteineen ja toimenpiteineen

-haluavat kehittää liiketoimintaansa lisäämällä digitaalista osaamistaan

-hakevat kasvua viennin ja kansainvälistymisen kautta

-haluavat kasvattaa omia verkostojaan

 

Vuoden 2024 aikana kiihdytysohjelmassa tullaan järjestämään 6–8 yhteistä valmennusta eri aihealueista. Teemoja voivat olla esim.

-Kasvun johtaminen, tavoitteet ja toimenpiteet

-Kansainvälisen brändin ja kansainvälistymisstrategian työstäminen

-Asiakas keskiössä – kilpailuedut ja asiakaslupaus

-Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen (esim. Google Ads, Meta, Google Analytics 4, tekoälyn hyödyntäminen kuvien ja tekstien tuottamisessa)

-Ensiaskeleet kansainvälisille markkinoille, esimerkkinä kokemuksia Ruotsin markkinoista

 

Loppuvuoden aikana kiihdytysohjelmaan kootaan ryhmä tai ryhmiä, jotka käyvät yhdessä läpi suunnitellut valmennukset. Jokaisen kiihdytysohjelmaan mukaan hakevan yrityksen kanssa tehdään ensin alkukartoitus, joiden perusteella ohjelman lopullinen sisältö määräytyy.

 

Hae mukaan maksuttomaan ohjelmaan TÄSTÄ.

 


Kiihdytysohjelma käynnistyy 11.1.2024 Kick-off – tilaisuudella, ”Digitaalisen kaupan menestystekijät”

johon saapuu puhumaan digitaalisen kaupan ja liiketoiminnan asiantuntija Leevi Parsama.

Kick-off järjestetään Kokkolan kaupungintalolla, Kokkolasali, klo 8.30–12.00

 

Lisätietoja:

Carita Pöntiö

carita.pontio@viexpo.fi
Puh. 044 987 5484

Kiihdytysohjelman toiminta

 

[tribe_events_list category=”koulutus”]

Digitaalisen kaupan kiihdytysohjelman tavoitteena on saada alueelle enemmän tietoa ja osaamista digitaalisen kaupan tarpeista ja mitä se vaatii, jos markkina-aluetta halutaan laajentaa kansainväliseksi digitaalisia työkaluja käyttäen.

 

Tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden kautta:

Toimenpide 1: yhteiset sparrauspäivät eri teemoista, jotka tarkentuvat alkuhaastattelujen jälkeen

Toimenpide 2: digitaalisen kaupan kansainvälistymisstrategian laatiminen

Toimenpide 3: markkinoiden kuluttajaymmärrys ja lokalisointitarpeet

Toimenpide 4: kansainvälisen brändin rakentaminen

Toimenpide 5: kansainvälisiin verkkokauppatapahtumiin ja seminaareihin osallistuminen

 

Kiihdytysohjelman tulokset näkyvät alueella mm. seuraavissa osa-alueissa

– alueen pk-yritykset panostavat digitaalisen kaupan kehittämiseen

– alueen pk-yritykset ottavat uusia digitaalisia teknologioita käyttöön tehostaakseen kasvua

– alueen pk-yrityksiin syntyy digitaalisen kaupankäynnin osaamista

– alueen pk-yritysten markkina-alue laajenee kansainväliseksi

– alueen pk-yritykset kasvattavat innovaatiotoimintaansa markkinamahdollisuuksien laajetessa

– pk-yritysten hakevat yrityskohtaisia kehittämisavustuksia digitaalisen kaupan kehittämiseen

– alueen yrityskehittämisen parissa toimivat toimijat saavat alasta läpileikkaavaa tietoa ja vahvat verkostot, jotta voivat tulevaisuudessa myös auttaa alueen yrityksiä kehittämään digitaalista kaupankäyntiä kansainväliseksi

 

Kiihdytysohjelman lopuksi tuotetaan digitaalinen opas, jossa kuvataan kiihdyttämisohjelmassa tärkeimmiksi nousseet stepit, jotka tulee huomioida, kun verkkokauppaa ja digitaalisia myyntikanavia lähdetään kasvattamaan kansainvälisiksi.

Kiihdytysohjelmaa rahoittaa Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan kaupunki ja Viexpo.