Accelerationsprogram för digital handel

Kom med i Accelerationsprogrammet för digital handel

 

Digitaliseringen förändrar marknader och kundernas köpbeteende. Internet gör det också möjligt att nå kunder från internationella marknader. Kundresan börjar nästan alltid online, oavsett om det handlar om att köpa underleverantörstjänster till verkstadsindustrin, ny programvara, 3D-designtjänster, kläder eller en semesterresa.

Har ditt företag en affärsmodell för digital handel?

Kan dina kunder hitta dig online?

Vad är ditt kundlöfte och konkurrensfördel inom digital handel?

I vilka kanaler når du dina kunder, hur och vad kommunicerar du till dem?

 

I januari 2024 startar Viexpo i Mellersta Österbotten ett ettårigt accelerationsprogram för digital handel som är avgiftsfritt för deltagarna. Programmet finansieras av Mellersta Österbottens förbund, Karleby stad och Viexpo.

 

Programmet är i första hand avsett för företag och samfund i Mellersta Österbotten som:

-eftersträvar planerad tillväxt, och utarbetar en internationaliseringsstrategi med mål och åtgärder

-vill utveckla sin verksamhet genom att öka sin digitala kompetens

-söker tillväxt genom export och internationalisering

-vill bygga sina egna nätverk

 

I accelerationsprogrammet ordnas 6–8 gemensamma coachningar med olika teman under 2024. Teman kan till exempel vara:

-Ledning av tillväxt, mål och åtgärder

-Bearbetning av internationellt bränd och internationaliseringsstrategi

-Fokus på kunden – konkurrensfördelar och kundlöfte

-Användning av digital teknik (t.ex. Google Ads, Meta, Google Analytics 4, användning av artificiell intelligens för att producera bilder och text)

-Första stegen mot internationella marknader, som exempel erfarenheter av den svenska marknaden

 

För accelerationsprogrammet kommer vi under slutet av året att samla ihop en eller flera grupper, som tillsammans kommer att gå igenom de planerade coachingarna. En inledande kartläggning görs med varje företag som ansöker om att delta i acceleratorprogrammet, och på basis av dessa fastställs det slutliga innehållet i programmet.

 

Ansök till det kostnadsfria programmet HÄR.


Accelerationsprogrammet inleds 11.1.2024 med ett Kick-off-evenemang ”Framgångsfaktorer för digital handel”

och med har vi Leevi Parsama, expert på digital handel och affärsverksamhet.

Kick-off ordnas i Karleby stadshus, Karlebysalen, kl. 8.30–12.00

 

Mera information:

Carita Pöntiö

carita.pontio@viexpo.fi
Tfn 044 987 5484

Aktiviteter inom accelerationsprogrammet

 

[tribe_events_list category=”utbildning”]

Målet med Accelerationsprogrammet för digital handel är att ge regionen mer kunskap och expertis om den digitala handelns behov och vad som krävs för att marknaden ska kunna utvidgas internationellt med hjälp av digitala verktyg.

 

Dessa mål kommer att uppnås genom följande åtgärder:

Åtgärd 1: gemensamma coachingsdagar på olika teman, som preciseras efter de inledande intervjuerna

Åtgärd 2: utvecklandet en internationaliseringsstrategi för den digitala handeln

Åtgärd 3: konsumentförståelse och lokaliseringsbehov för marknaderna

Åtgärd 4: bearbetning av internationellt bränd

Åtgärd 5: deltagande i internationella evenemang och seminarier om e-handel

 

Resultaten av accelerationsprogrammet syns i regionen bl.a. inom följande delområden

– SMF-företag i regionen investerar i utvecklingen av den digitala handeln.

– SMF-företag i regionen inför ny digital teknik för att öka tillväxten.

– SMF-företag i regionen kommer att ha expertis inom digital handel

– marknadsområdet för SMF-företag i regionen utvidgas internationellt

– SMF-företag i regionen ökar sin innovationsverksamhet i takt med att marknadsmöjligheterna ökar.

– SMF-företag ansöker om företagsspecifika utvecklingsunderstöd för utveckling av den digitala handeln

– Aktörer som deltar i utvecklingen av näringslivet i regionen får branschövergripande information och starka nätverk så att de i framtiden också kan hjälpa företag i regionen att utveckla den digitala handeln internationellt

 

I slutet av accelerationsprogrammet kommer att utarbetas en digital guide som beskriver de viktigaste stegen i accelerationsprogrammet, som måste beaktas när man börjar utvidga e-handel och digitala försäljningskanaler internationellt.

Accelerationsprogrammet finansieras av Mellersta Österbottens förbund, Karleby stad och Viexpo.