Exportprojekt för företagsgrupper

Målet med exportprojekt för företagsgrupper är att hitta nya kunder och samarbetspartners för företagen på målmarknaden. Vi på Viexpo har gedigen erfarenhet av att koordinera dessa projekt och i synnerhet av den synergi som skapas när företag tillsammans strävar att komma in på målmarknaden. Oftast kan man också ansöka om offentlig finansiering för exportprojekt.

 

Viexpo samlar ihop gruppen, har hand om finansieringsansökningen för de deltagande företagen och ansvarar för att åtgärderna i projektet är konkreta och ändamålsenliga. Ta kontakt, så kan vi diskutera närmare om situationen och behoven i ditt företag.

Vad gör man i ett exportprojekt som är ämnad för företagsgrupper?

  • Under projektet går vi igenom situationen och exportfärdigheterna i ditt företag, och om det finns utvecklingsbehov t.ex. angående marknadsföringsmaterial, åtgärdas de.
  • Dessutom samlas information om konkurrenter på målmarknaden, prisnivå, villkor, tillvägagångssätt, distributionskanaler osv.
  • Vi besöker målmarknaden och öppnar diskussionen med potentiella målgrupper samt börjar bygga kundrelationer.
  • Man kan också som grupp delta som utställare i en internationell mässa inom branschen eller t.ex. provmarknadsföra för målgruppen, förverkliga produktutvecklingsåtgärder enligt kundresponsen eller arrangera nätverksskapande evenemang på målmarknaden.
  • Verksamheten inom projektet planeras alltid enligt de deltagande företagens behov.
Viexpo samlar ihop gruppen, har hand om finansieringsansökningen för de deltagande företagen och ansvarar för att åtgärderna i projektet är konkreta och ändamålsenliga.

Från Österbotten till Japan-projektet som exempel

Viexpo samlade ihop företagsgruppen under hösten 2018. Vi diskuterade med de intresserade företagen om deras behov och resurser samt om vilka satsningar som krävs av företaget för att delta i projektet. Som följd av dessa diskussioner gjorde vi på Viexpo ett förslag på projektets verksamhet och budget. Till slut kunde sju företag från de tre österbottniska landskapen förbinda sig till projektet. Vi kunde också ansöka om offentlig finansiering från NTM-centralens Landsbygdsenhet. Projektet skulles förverkligas under april 2019 – mars 2020.

 

Projektet innehöll följande åtgärder: En gemensam utbildning om kulturen och speciellt businesskulturen i Japan, möjlighet att byta erfarenheter med företag som säljer tjänster eller produkter till Japan, företagsspecifik marknadsanalys och kontaktsökning, företagspresentationer gjorda för de potentiella samarbetspartners som hittades via analysen och kontaktsökningen, mötesbokningar för resan till Japan som gjordes i januari 2020, en företagsbroschyr på japanska, en veckas resa till Japan under vilken vi bekantade oss med branschens mässor, ett gemensamt PR-evenemang i Finlands Ambassad i Tokio, företagsspecifika möten och bl.a. ett gemensam möte med en importör som specialiserar sig på nordiska produkter.

 

Budgeten för denna verksamhet var ca 14 000 euro/företag. Vi ansökte om och beviljades finansiering avsedd för företagsgrupper från NTM-centralens Landsbygdsenhet. Finansieringen täckte 75% av budgeten och företagen svarade själva för ca 3500 euro (moms 0%). Den arbetstid på ca 1 månad, som hos företagen har använts för projektet finns inte med i denna beräkning. (Notera att denna finansiering via NTM-centralens Landsbygdsenhet är riktat mot företag verksamma på landsbygden, vars omsättning inte överstiger 10 milj. euro.)

Timo Laurila, Jokipiin Pellava:

”Jokipiin Pellava deltog i företagsgruppsprojektet Från Österbotten till Japan, som koordinerades av Viexpo. Vi hade från tidigare några kunder i Tokio, men via projektet hittade vi några mycket potentiella nya partners. Speciellt när det gäller våra bastuprodukter har fina möjligheter dykt upp. När man befinner sig här långt upp i norr och börjar söka nya marknader, är det absolut mest lönsamt att göra det i samarbete med andra. Vi hade en bra grupp på sju företag och arrangerade bl.a. ett gemensamt PR-evenemang hos Finlands Ambassad i Tokio. Tankar, tips och information har utbytts mellan företagen även efter att projektet tog slut.”

Mera om våra projekt kan du läsa här.

Referens

Rimita Green banneri SWE
Jokipiin Pellava - vientiprojektit - ruotsiksi JPG

Ta kontakt, så kan vi diskutera närmare om situationen och behoven i ditt företag.

Kåre Björkstrand

Exportrådgivare

 

”Jag har lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen som exportchef. Mitt starkaste kunnande är exportplanering. Mitt specialområde är livsmedelsexport och jag har lett exportprojekt för företagsgrupper inom temat.”

 

+358 50 536 6655

kare.bjorkstrand@viexpo.fi

Carita Pöntiö
Exportrådgivare

 

”Jag har en stark bakgrund som företagare och vd i livsmedels- och läderbranschen i 15 års tid. Jag har ansvarat för företaget i sin helhet, men speciellt skött försäljning och marknadsföring till kunder i både Europa och övriga världen. Således har jag en bred erfarenhet av handel, internationalisering och export! Jag jobbar på kontoret i Karleby.”

 

+358 44 987 5484

carita.pontio(at)viexpo.fi