Hjälp med att starta export?

Är du intresserad av att börja med exporthandel? Vill du få tillväxt genom export?

Om du precis har börjat med export rekommenderar vi att du tar hjälp av ett exportproffs med att starta verksamheten.

Är ni på rätt väg?

Vi har byggt denna helhet så att vi tagit omfattande hänsyn till fallgropar i samband med att starta export, och belyst de viktiga frågor som kommer att få exporten till en bra start. Innehållet i helheten och de dagar som ingår i den skräddarsys alltid efter företagets behov.

 

Kontakta oss och be om mer information!

Du kan välja oss, och du får en expert som hjälper dig med att påbörja export.

Vi erbjuder ett komplett utbud av expertis

Analys (om det inte redan är gjort) (1 dag)

 

Företagets nuvarande tillstånd analyseras för att få en sann bild av företagets nuvarande situation. Att starta export tar mycket resurser, det är en bra idé att gå igenom företagets situation omfattande. Under analysdagen kan andra utvecklingsområden dyka upp som också bör beaktas. Innan du investerar i export är det bra att vara medveten om den egna förmågan att bedriva internationell handel.

 

Under dagen kommer till exempel följande områden att kartläggas:

  • kunder
  • marknadsföring och försäljning
  • ekonomi
  • nätverk
  • resurser
  • mål
  • konkurrensfördelar

Efter analysdagen kommer vi att betrakta exporten närmare. På grund av nulägesanalysen identifieras utvecklingsbehov, utarbetas en åtgärdsplan och övervägs finansieringsalternativ. Helheten består vanligtvis av följande:

Sökning efter marknadsinformation och kartläggning av potentiella kunder (1–2 dagar):

 

Denna del görs delvis tillsammans och delvis som expertens eget arbete. Här samlas information från det valda marknadsområdet, studeras det konkurrentområde där företaget är verksamt och kartläggs potentiella kunder. Under dagen samlas relevanta data in, och exportstrategin och exportplanerna kommer att grundas på detta.

 

Vad vet vi redan och vad måste vi ännu ta reda på?
– Produkten och konkurrenterna på målmarknaden
– Potentiella kunder
– Potentiella försäljningskanaler

Exportstrategi (1 dag):

 

På grund av marknadsinformation utarbetas en lämplig exportstrategi som är möjlig för företaget att genomföra med befintliga resurser. När exportstrategin är i ordning är företagets egna konkurrensfördelar tydliga och vi kan undvika företagets sämsta konkurrensområde, dvs. priskonkurrens. Dessutom är kundsegmentering mer exakt och exportplan mer riktad.

 

Vad säljer vi, till vem säljer vi och hur säljer vi?

– Konkurrentfält

– Konkurrenskraft vs. konkurrensfördel

– Positionering i förhållande till konkurrenter, var är vi och vill vi ändra positionen?

– Vem är den optimala kunden?

– Hur mycket kostar det att påbörja export?

– Var kommer pengarna ifrån?

– Personalresurser

– Budget

Exportplan (1 dag):

 

I exportplanen upprättas en plan för hur exportstrategin kan genomföras i det praktiska försäljningsarbetet och hur målen kan förverkligas i euro. Exportplanedagen omfattar även risker, finansiering, budgivning och exportpraxis.

Exportplanen reflekterar djupare över åtgärderna i början av exporten, men den tar också hänsyn till de mer långsiktiga planerna. Det skall vara möjligt att uppdatera exportplanen efter situationen, i början lönar det sig att satsa särskilt på början av exporten och vad som behöver göras under den.

 

– Hur kan exportstrategin bli till försäljning i praktiken?
– Mål/Delmål
– Årsstämpling (resor, mässor, kontakter, kampanjer, kontakter)
– Budget och eventuell finansiering
– Finslipning av försäljningsbudskapet
– MWB – Must Win Battles
– Att göra ett erbjudande

Med hjälp av konsultdagar får företaget ytterligare resurser för att öppna exporten planerat. Det tar mycket tid och pengar att börja exportera, särskilt i början. Det är viktigt att göra grundarbetet ordentligt så att tillväxten är planerad och realistisk.

 

Tjänsten kan köpas direkt från Viexpo. Vårt konsultarvode är 855€/dygn och 114€/h moms 0.

Referens

LineDeck banner swe jpg

Du kan kontakta oss också via formulären nedan

Öppna formulären


Ta kontakt

Mera information får du av våra sakkunniga i internationalisering. Du får gärna kontakta Kristian, Maarit eller Minna.

Kristian Schrey

Verkställande direktör

”Jag har i många år arbetat som företagare i många olika branscher och har även erfarenhet av att jobba med start-up företag. Till mina dagliga arbetsuppgifter tillsammans med företag hör grundrådgivning och kosultation samt koordinering av exportnätverk. Oberoende av bransch vill jag jobba tillsammans med företag som söker tillväxt och vill utvecklas, genom att skapa förutsättningar för att lyckas på internationella marknader. Genom mig får ni tillgång till nätverk världen över som skapats under 50 års tid.”

 

+358 50 572 8253
kristian.schrey(at)viexpo.fi

Maarit Mäkelä

Senior Advisor

 

Ledig

”Jag trivs då jag får vara med och planera internationaliseringen av ett företag och paketet ska fås funktionellt. Årsplanering,3 year plan och att ställa upp mål är det som jag är bra på. Utan första små steg sker inga stora resultat. Jag har arbetat med export hela mitt vuxna liv och jag har en MBA i international business management (högre yh). Jag gör även basrådgivning och konsultering.”

 

+358 50 373 7044
maarit.makela(at)viexpo.fi

Minna Jakobsson

Senior Advisor

”Jag har erfarenhet i över 10 år av olika typer av marknads- och företagsanalyser. Dessutom har hon erfarenhet av olika utredningar inom flera olika branscher och målmarknader som gjort som en del av utvecklandet av företagen och deras internationaliseringsprocess. De företag som önskar planenlig tillväxt och internationalisering får gärna vara i kontakt med mig.”

 

+358 50 572 7404
minna.jakobsson(at)viexpo.fi