Medlemsverksamhet

Bli medlem i Viexpo

Viexpo är ett företag i andelslagsform med drygt 180 medlemmar. Medlemmarna representerar företag och samfund inom olika branscher samt kommuner och städer i Finland.

 

Stadgar för Andelslaget Viexpo

 

Du blir medlem i Viexpo genom att fylla i vår medlemsansökan nedan. Anslutningsavgiften för medlemmar är 200 euro och insatsen 100 euro.

Andelslaget Viexpo har redan i 50 år bidragit till verksamhetsområdets utveckling genom att hjälpa företagen med export och internationalisering. I en alltmer globaliserad värld blir de internationella marknaderna allt viktigare för företagen. Viexpo vill fortsätta befrämja företagens möjligheter till export.

För att vi på bästa sätt skall klara av denna uppgift, anser vi att det är viktigt att verksamheten avspeglar företagens önskemål och behov eftersom det är för företagen vi skall finnas till. Därför är det också viktigt att vi kan få info direkt av våra medlemmar om de behov som företagen har angående internationalisering och export.

 

Med kontor i Jakobstad, Karleby, Vasa och nu även i Seinäjoki och Kurikka finns vi nära regionens företag.

Medlemsansökan

 

Vänligen fyll i alla uppgifter.

 

Anhållan att bli Viexpos medlem bahandlas i Viexpos följande styrelsemöte och de beviljade kontaktas efter mötet.

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.