Marknadsanalys

En marknadsanalys ger ditt företag en grund för att kunna besluta om framtida export. Med hjälp av marknadsanalyser får du information om bl.a. branschen i allmänhet, potentiella kunder och samarbetspartners samt konkurrenter.

Viexpos marknadsanalyser skräddarsys alltid tillsammans med kunden så att kundens utgångspunkter och behov beaktas.

Marknadsanalys

En marknadsanalys är lönsam när företaget planerar att utvidga sin verksamhet mot internationella marknader. När man reder ut vissa grunder, minskar man risken för misstag samtidigt som man får hjälp inför planeringen.

Viexpo har en lång erfarenhet speciellt inom marknaderna Sverige och Norge. Årligen gör vi flera utredningar och kontaktsökningar i dessa länder. Vi har också digert kunnande om marknaderna i Centrala Europa, i synnerhet Tyskland och Frankrike.

Viexpo har också ett brett samarbetsnätverk inom de olika länderna, vilket kan vara till stor nytta för marknadsanalyser. Där ingår experter från både offentliga och privata sektorn.

Innan du satsar på exportmarknader, förbered dig noggrant.

Innehållet i en marknadsanalys

Med en skräddarsydd marknadsanalys kan man söka svar på bl.a. följande frågor

 

 • Hurdan är verksamhetsmiljön?
 • Hur ser konkurrenssituationen ut på den nya marknaden?
 • Vilka är kunderna?
 • Vilken är prisnivån?
 • Vilka distributionskanaler finns att använda och hur sköts leveranserna?
 • Vilken verksamhetsmodell skulle fungera bäst?
 • Vilka satsningar krävs för en kort och långsiktig plan?

Vi kan söka information bl.a om

 • branschen och marknaden
 • konkurrenter
 • potentiella kunder eller partners
 • försäljningskanaler

Referens

Jokipiin Pellava - markkinaselvitykset - ruotsiksi - klikkauksella

Hur kommer man igång?

Kontakta oss via formulären nedan. Du når oss naturligtvis också via telefon eller e-post.

Vår sakkunniga inom marknadsundersökningar kontaktar dig för att sedan tillsammans bestämma hur ditt företag kommer vidare. Vi berättar också om lämpliga finansieringsmöjligheter.

Begär offert på marknadsanalys

Fyll i formulären och berätta vilka marknader och vilken typ av analys du är intresserad av samt meddela dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort!

Öppna formulären


Vi hjälper ditt företag oberoende bransch eller målmarknad.

Ta gärna kontakt

Ytterligare information får du av våra experter på internationalisering. Du kan kontakta Minna eller någon annan av våra experter.

Senior Advisor

Minna Jakobsson

 

”Jag har erfarenhet i över 10 år av olika typer av marknads- och företagsanalyser. Dessutom har hon erfarenhet av olika utredningar inom flera olika branscher och målmarknader som gjort som en del av utvecklandet av företagen och deras internationaliseringsprocess. De företag som önskar planenlig tillväxt och internationalisering får gärna vara i kontakt med mig.”

 

+358 50 572 7404

minna.jakobsson(at)viexpo.fi