Kostnadsfri exportrådgivning

 

Viexpos kärnuppgift är att hjälpa ditt företag i exportärenden.

Vi erbjuder kostnadsfri exportrådgivning för företag som planerar att påbörja export, samt för företag som vill få nya synvinklar till existerande exportverksamhet. Tillsammans med ditt företag hittar vi en lösning som lämpar sig för just ditt företag.

Vi på Viexpo har praktisk erfarenhet om vad det innebär för företaget att påbörja exportverksamhet. Våra experter har erfarenhet om att fungera på olika marknader. Du har möjligheten att dra nytta av vårt kunnande kostnadsfritt. Ta kontakt med oss eller lämna in en kontaktbegäran, det är lätt att komma igång!

Tillsammans med ditt företag undersöker vi möjligheterna och fallgroparna med export. Tillsammans gör vi också upp en exportstig för just ditt företag.

För företag som planerar att påbörja export

Vi på Viexpo har som uppgift att hjälpa dig att komma igång med export. Under den kostnadsfria inledande rådgivningen går vi igenom situationen i ditt företag, målsättningarna och resurserna samt de centrala frågorna som har att göra med att påbörja exportverksamhet. Efter rådgivningen har du en klar bild på vilka åtgärder som gäller för att du kan inleda export.

Under den kostnadsfria inledande rådgivningen diskuteras tillsammans bl.a. följande teman:

 • Varför vill ni börja exportera?
 • Vad är konkurrensfördelen med er produkt eller tjänst?
 • Vilken målgrupp stävar ni efter?
 • På vilken marknad kunde det finnas efterfrågan för er produkt eller tjänst?
 • Hur kommer ni att finansiera de första stegen i er exportverksamhet?

Efter den inledande rådgivningen (2-3 h) har ni en klarare bild på om ni vill fortsätta med att påbörja exportverksamheten, vilka möjligheter ni har att ta er vidare, och vad som kunde vara det rätta tillvägagångssättet för just ert företag. Under den inledande rådgivningen diskuteras också olika finansieringsmöjligheter.

För företag som redan har exportverksamhet

Vi erbjuder kostnadsfri exportsparrning för företag som redan har verksamhet utanför hemmamarknaden. Viexpos experter har omfattande praktisk erfarenhet om exportverksamhet. Vi kan ge en ny synvinkel till exportverksamheten i ditt företag, dra nytta av vår kunskap för ditt företag.

Möjliga teman för den kostnadsfria exportsparrning:

 

  • Att kristallisera målsättningarna för exportverksamheten
  • Att kartlägga olika finansieringskällor
  • Att definiera och identifiera olika utmaningar som har att göra med export och att söka lösningar till dem

Den kostnadsfria exportsparrning (2-3 h) ger er möjligheten att diskutera frågor som ni stött på, få nya synvinklar på er nuvarande verksamhet och testa era egna utvecklingsplaner med en expert. Ert företag får en klarare bild på möjliga fortsättningsåtgärder. Under sparrning diskuteras även olika finansieringsmöjligheter.

Målet med den kostnadsfria inledande rådgivningen och exportsparrning är alltid att klargöra de följande stegen för ditt företag, är det sedan fråga om några av våra egna tjänster, eller tjänster av en annan aktör eller kanske en sparrning som ger ert företag tips på att själv utveckla verksamheten.

Du kan förbereda dig till rådgivningen genom att på förhand fundera på de teman som kommer att behandlas.

Ladda ner en blankett för den kostnadsfria rådgivningen.


Manuel Peltonen , Suomi-Tikas Oy:

–Viexpo kunde styra projektet framåt och rekommendera en aktör som de hade goda erfarenheter av, berättar Peltonen. Projektet gav oss just den hjälp som vi behövde, och konkreta verktyg för att bli internationella.

 

Suomi-Tikas Oy har påbörjat verksamhet på den nya marknaden snabbt, och har bildat ett dotterbolag till Estland. Med hjälp av dotterbolaget i Baltikum hoppas företaget på att exportverksamheten snabbt kommer igång till den nya marknaden. Manuel Peltonen anser att projektet var ett utmärkt exempel på samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, som ur företagets synvinkel fungerade smidigt och sömlöst.

 

Läs hela berättelsen om  Suomi-Tikas Oy.

Klicka på bilden nedan för att läsa referensberättelsen.

Ta kontakt med våra internationaliseringsexperter. De kan ge mera information i frågor som rör export.

Kristian Schrey, VD

Kåre Björklund

Carita Pöntiö

Anne Viitala

Minna Jakobsson

Elina Ruohonen

Maarit Mäkelä (Ledig)

Triinu Varblane

Linda Jansson

Jag vill veta mera om olika tjänster, och önskar att Viexpos expert ringer mig! 

Öppna formulären och lämna ett meddelande.

Öppna formulären