Konsultation

Med hjälp av Viexpos konsulttjänster får du viktig information om hur bra ditt företags satsningar fungerar.

Viexpos expert hjälper dessutom ditt företag att hitta nya infallsvinklar och se i vilken riktning det lönar sig att utveckla verksamheten.

Viexpos konsulttjänster – Är ni redan nu på rätt väg?

Viexpos konsulttjänster ger dig tillgång till ett brett nätverk som byggts upp runtom i världen under 50 år. Konsulterna har stor kompetens och mångsidig erfarenhet från olika branscher. När du anlitar Viexpos kunniga proffs kan du koncentrera dig på ditt eget arbete och lita på expertens konsulthjälp. Det är också möjligt att få särskild finansiering för konsulttjänsterna.

 

I utvecklingen av ditt företag kan du använda våra analys- och konsulttjänster. Med analystjänsten kan du kartlägga nuläget och utvecklingsbehovet i ditt företag. Via konsulttjänsten främjar du planenlig utveckling av affärsverksamheten samt kontrollerad tillväxt i ditt företag. Slutligen får ditt företag en dokumentation av resultaten och en plan för fortsättningen att följa.

 

Viexpo kärnkompetens omfattar strategisk utveckling av internationell tillväxt i synnerhet via Norden ut i världen. Viexpos experter ger dig tillgång till erfarna och kunniga sparrare som ledningens stöd i utvecklingsarbetet. Analystjänsten tar vanligen 1 dag och för konsulttjänsten kan man reservera ca 3–5 dagar. Vårt konsultarvode är 855€/dygn och 114€/h moms 0.

 

Du kan också be om mera information om våra exportchefs- och exportassistenttjänster!

 

För företag som vill börjar med export, erbjuder vi en helhet som tar omfattande hänsyn olika frågor kring att starta export.
Här kan du läsa mera om det.

 

Ta kontakt och fråga!

Du kan välja oss, och tillsammans granskar vi nuläget i ditt företag och gör en plan för internationalisering och tillväxt.

Referens

LineDeck banner swe jpg

Ta kontakt

Mera information får du av våra sakkunniga i internationalisering. Du får gärna kontakta Kristian, Maarit eller Minna.

Du kan dessutom kontakta oss med formulären nedan.

Öppna formulären


Kristian Schrey

Verkställande direktör

”Jag har i många år arbetat som företagare i många olika branscher och har även erfarenhet av att jobba med start-up företag. Till mina dagliga arbetsuppgifter tillsammans med företag hör grundrådgivning och kosultation samt koordinering av exportnätverk. Oberoende av bransch vill jag jobba tillsammans med företag som söker tillväxt och vill utvecklas, genom att skapa förutsättningar för att lyckas på internationella marknader. Genom mig får ni tillgång till nätverk världen över som skapats under 50 års tid.”

 

+358 50 572 8253
kristian.schrey(at)viexpo.fi

Maarit Mäkelä

Senior Advisor

 

Ledig

”Jag trivs då jag får vara med och planera internationaliseringen av ett företag och paketet ska fås funktionellt. Årsplanering,3 year plan och att ställa upp mål är det som jag är bra på. Utan första små steg sker inga stora resultat. Jag har arbetat med export hela mitt vuxna liv och jag har en MBA i international business management (högre yh). Jag gör även basrådgivning och konsultering.”

 

 

+358 50 373 7044
maarit.makela(at)viexpo.fi

Minna Jakobsson

Senior Advisor

”Jag har erfarenhet i över 10 år av olika typer av marknads- och företagsanalyser. Dessutom har hon erfarenhet av olika utredningar inom flera olika branscher och målmarknader som gjort som en del av utvecklandet av företagen och deras internationaliseringsprocess. De företag som önskar planenlig tillväxt och internationalisering får gärna vara i kontakt med mig.”

 

 

+358 50 572 7404
minna.jakobsson(at)viexpo.fi