INTERNATIONALISERINGSTJÄNSTER

Viexpo ger mångsidig betjäning till små och medelstora företag under olika skeden av exportstigen. Viexpo är en del av Team Finland-nätverket och en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.

 

Bekanta dig med våra tjänster. Tillsammans kan vi bygga en exportstig för ditt företag!

Aktuella mässor

 

maj 27

Agritechnica Asia / Horti Asia

27.5.2021 - 29.5.2021
jun 03

SIPSA-FILAHA MÄSSAN 2021

3.6.2021 - 6.6.2021

 

Visa mera…

Marknadsanalyser

En marknadsanalys är ett viktigt stöd i företagets internationaliseringsprocess.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation om olika delar av affärsverksamheten.

Översättnings- och språktjänster

Vi erbjuder skräddarsydda språktjänster – flexibelt, snabbt och proffsigt.

Heltäckande mässtjänster

Vi koordinerar internationella och heltäckande mässframträdanden och har många års erfarenhet av att organisera både sammontrar och enskilda montrar.

Exportfrämjande resor

Vi arrangerar skräddarsydda businessresor till utländska marknader.

Samarbete som leder till konkreta affärer och effektivare helhetslösningar.

logo valkoinen

Natural link from Nordics to the world

NordicHub är en nationell kompetenshub som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. NordicHub verkar i ett nätverksbaserat samarbete och drar nytta av varje regions starkaste kompetensområde för att bygga upp nätverksbaserad verksamhet i Finland som en modell för SMF-företagens exportstig ut på den nordiska marknaden. Förutom den nationella kompetenshuben skapar NordicHub ett nordiskt nätverk av företagstjänster och vidareutvecklar nordiska helhetsexportlösningar som för vidare ut i världen.

Viexpos mission är att skapa välfärd och arbetsplatser i Finland genom att stöda små och medelstora företag i deras internationaliseringsprocess med tjänster och råd.

Viexpo är ett företag i andelslagsform, som erbjuder små och medelstora företag tjänster som främjar internationalisering. Vår huvuduppgift är att bistå företagen inom alla branscher i export- och internationaliseringsfrågor med hjälp av rådgivning och olika tjänster. Viexpo är en del av Team Finland-nätverket och fungerar också som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.

Läs mera

Hundratals företag litar på Viexpos internationaliseringstjänster

Företagen har litat på Viexpos internationaliseringstjänster redan i närmare 50 år. Vi betjänar företagen med stor expertis med mångsidigt kunnande. Vi utgår från kunden och hjälper företag från många olika branscher att uppnå tillväxt via export och utvidga sin verksamhet via Skandinavien ut i världen.

Vi har haft mycket nytta av samarbetet med Viexpo.

Vi har deltagit i exportringar och mässor inom hälsobranschen bl.a i Storbritannien, USA och Australien.

 

Lena Karjaluoto, vice VD, HUR

Med Nordisk kvalitet mot tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknaderna erbjuder företagen enorma marknader, men för tillfället har bara ett fåtal finska företag utnyttjat möjligheterna av de här marknaderna. Det finns dessutom flera finansieringsmöjligheter för export till dessa områden. Viexpo vill uppmuntra företagen att bekanta sig med dessa marknader och påbörja exporten!

Temat för 2019 är underleverantörer inom energisektorn

 

Specialtemat för år 2019 är underleverantörer inom energisektorn. Enligt EU:s och finska statens riktlinjer vill vi med hjälp av bl.a. AI uppmuntra underleverantörer att effektivisera sin produktion och skapa nya produkter och tjänster för nya marknader.

Kontakta oss redan idag!

Vi erbjuder sparring till ditt företag och hjälper ditt företag att nå tillväxt, att påbörja export och med andra frågor som gäller internationalisering.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.