INTERNATIONALISERINGSTJÄNSTER

Viexpo ger mångsidig betjäning till små och medelstora företag under olika skeden av exportstigen. Viexpo är en del av Team Finland-nätverket och en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.

 

Bekanta dig med våra tjänster. Tillsammans kan vi bygga en exportstig för ditt företag!

Tillväxtmöjligheter

Med hjälp av vårt omfattande nätverk hjälper vi ditt företag att identifiera de möjligheter som den internationella marknaden erbjuder.

Redo för export?

Vi erbjuder rådgivning i frågor kring export.

Finansiering av internationalisering

Internationaliseringen kan finansieras på flera olika sätt och vi hjälper ditt företag att finna det sätt som passer er bäst.

Marknadsanalyser

En marknadsanalys är ett viktigt stöd i företagets internationaliseringsprocess.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation om olika delar av affärsverksamheten.

Översättnings- och språktjänster

Vi erbjuder skräddarsydda språktjänster – flexibelt, snabbt och proffsigt.

Heltäckande mässtjänster

Vi koordinerar internationella och heltäckande mässframträdanden och har många års erfarenhet av att organisera både sammontrar och enskilda montrar.

Exportfrämjande resor

Vi arrangerar skräddarsydda businessresor till utländska marknader.

Exportnätverk

Samarbete som leder till konkreta affärer och effektivare helhetslösningar.

logo valkoinen

Natural link from Nordics to the world

NordicHub är en nationell kompetenshub som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. NordicHub verkar i ett nätverksbaserat samarbete och drar nytta av varje regions starkaste kompetensområde för att bygga upp nätverksbaserad verksamhet i Finland som en modell för SMF-företagens exportstig ut på den nordiska marknaden. Förutom den nationella kompetenshuben skapar NordicHub ett nordiskt nätverk av företagstjänster och vidareutvecklar nordiska helhetsexportlösningar som för vidare ut i världen.

Viexpos mission är att skapa välfärd och arbetsplatser i Finland genom att stöda små och medelstora företag i deras internationaliseringsprocess med tjänster och råd.

Viexpo är ett företag i andelslagsform, som erbjuder små och medelstora företag tjänster som främjar internationalisering. Vår huvuduppgift är att bistå företagen inom alla branscher i export- och internationaliseringsfrågor med hjälp av rådgivning och olika tjänster. Viexpo är en del av Team Finland-nätverket och fungerar också som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.

Läs mera

Hundratals företag litar på Viexpos internationaliseringstjänster

Företagen har litat på Viexpos internationaliseringstjänster redan i närmare 50 år. Vi betjänar företagen med stor expertis med mångsidigt kunnande. Vi utgår från kunden och hjälper företag från många olika branscher att uppnå tillväxt via export och utvidga sin verksamhet via Skandinavien ut i världen.

Vi har haft mycket nytta av samarbetet med Viexpo.

Vi har deltagit i exportringar och mässor inom hälsobranschen bl.a i Storbritannien, USA och Australien.

 

Lena Karjaluoto, vice VD, HUR

Med Nordisk kvalitet mot tillväxtmarknaderna: Mellanöstern och Nordafrika

Nordafrika och Mellanöstern erbjuder företagen enorma marknader, men för tillfället har bara ett fåtal finska företag utnyttjat möjligheterna av de här marknaderna. Det finns dessutom flera finansieringsmöjligheter för export till dessa områden. Viexpo vill med sitt temaår uppmuntra företagen att bekanta sig med dessa marknader och påbörja exporten!

Specialtema för året 2018: Livsmedelsbranchen

 

Årets temabransch under 2018 är livsmedelsbranschen. I början av året arrangerade vi tillsammans med Evira en livsmedelsexportforum och under året kommer vi att starta acceleratorverksamhet för livsmedelsexporten och besöka minst 50 företag inom livsmedelsbranschen!

Kontakta oss redan idag!

Vi erbjuder sparring till ditt företag och hjälper ditt företag att nå tillväxt, att påbörja export och med andra frågor som gäller internationalisering.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.