Viexpo

Viexpo som företag

Viexpo grundades 1970 som ett självständigt företag i andelslagform utan vinstintresse.  Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag oavsett deras storlek eller bransch i frågor kring export och internationalisering. Vi vill förbättra SMF-företagens beredskap i olika skeden av internationaliseringsprocessen, ge företagen snabbare tillträde till nya marknader, sänka tröskeln att påbörja exportverksamheten och minska de risker som har att göra med internationalisering och export. Vi undersöker varje företags potential att ta sig via Österbotten ut i världen.

 

NordicHub fungerar som en brobyggare mellan nordiska företag, kluster och nätverk och hjälper företag att växa och komma ut på den nordiska marknaden och är vår länk till mångsidigt samarbete med de andra nordiska länderna.

 

I våra tjänster ingår

 

Vår styrka är omfattande inhemska och internationella nätverk, och våra experter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag ta steget ut till nya marknader. Viexpo har en betydande roll i främjandet av SMF-företagens internationalisering både regionalt och landsomfattande. Vi är en del av landskapens Team Finland -nätverk och fungerar även som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten. Dessutom samarbetar vi med alla de aktörer som har samma mål att förstärka verksamheten i SMF-företagen.

 

Vår verksamhet är framgångsrik och unik i Finland. Vi fungerar mycket effektivt med en liten organisation och har gjort ett betydelsefullt arbete för att bygga upp Export-Finland. Vi verkar smärtfritt över landskapsgränserna, och betonar ett gott samarbete med de olika aktörerna som en utgångspunkt för verksamheten, eftersom vi tillsammans är mera.

 

Viexpo fungerar tvåspråkigt, på svenska och på finska. Viexpo kan också erbjuda internationaliseringstjänster på flera andra språk enligt behov. Främst gäller det engelska, tyska, franska, norska och danska. Via våra nätverk har vi tillgång till sakkunniga som känner till språket och affärskulturen på ryska, spanska, arabiska och flera andra språk.

Det här är Viexpos berättelse

 

Historia

Mission

Viexpos mission är att stöda små och medelstora företags internationalisering och export genom aktuella och mångsidiga åtgärder, och därigenom skapa arbetsplatser i Finland och främja välfärdssamhället och näringslivet.

Vision

Vi vill vara den första som kommer i tankarna när företagen funderar på export och internationalisering till Norden och ut i världen.

Vi hjälper alltid företagen framåt oberoende situationen.

Vi vill också vara en respekterad och exemplarisk arbetsplats, och vi tar alla personligen ansvar för det.

Våra värden

Kundorientering, pålitlighet och öppenhet är grundpelare i vår verksamhet.

Företagskulturen

 

Viexpos företagskultur är inkluderande och dynamisk. I en organisation som främjar internationalisering, är mångfalden en basförutsättning. Vi tror på öppet ledarskap och gemenskap, och att våra anställda kan blomstra när vi skapar en arbetsomgivning som är inspirerande och betonar ansvarstagande. Vi tror på samarbete och nätverkande och arbetar som en exemplarisk partner för både våra kunder och våra intressegrupper. Vi är stolta över vår historia och våra rötter och lär oss med dessa som grund.

Viexpos styrelse

Styrelseordförande:

Timo Lahtinen, verkställande direktör, Karebynejdens Utveckling Ab, Kosek

 

Medlemmar:

Paula Erkkilä, verkställande direktör, Österbottens handelskammare

Angelique Irjala, verkställande direktör, Kristinestads Näringslivscentral Ab

Michael Johansson, verkställande direktör, El-Ho Ab

Jussi Laurila, utvecklingschef, Jokipiin Pellava Oy

Cecilia Raunio, ekonomi- och strategidirektör, Vasa stad

Timo Saari, överdirektör, NTM-centralen i Södra Österbotten

Mikael Snellman, QEHS chef, Snellman Ab