Viexpo

Viexpo som företag

Viexpo grundades 1970 som ett självständigt företag i andelslagform utan vinstintresse. Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag komma ut i världen, oavsett deras storlek eller bransch. Vi undersöker varje företags potential att ta sig via Österbotten ut i världen. NordicHub är vår länk till mångsidigt samarbete med de andra nordiska länderna.

 

I Viexpos verksamhet ingår:

 

  • sakkunnig-, utvecklings- och konsulttjänster i olika skeden av internationaliseringsprocessen
  • utveckling av samarbete som förstärker internationalisering
  • aktivering till att utnyttja de finansierings- och stödformer som finns tillgängliga för internationalisering av företag
  • arrangerande av skräddarsydda evenemang som aktiverar företagens internationalisering
  • aktuell information och kommunikation
  • marknadsinformationstjänster
  • konsulttjänster samt
  • översättnings- och språktjänster

 

Viexpo har ett brett internationellt kontaktnät både i Finland och utomlands och våra experter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag ta steget ut till nya marknader.

 

Viexpo har en betydande roll i främjandet av SMF-företagens internationalisering både regionalt och landsomfattande. Viexpo fungerar även som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten och som en del av nätverket Team Finland.

 

Viexpo fungerar tvåspråkigt, på svenska och på finska. Viexpo kan också erbjuda internationaliseringstjänster på flera andra språk enligt behov. Främst gäller det engelska, tyska, franska, norska och danska. Via våra nätverk har vi tillgång till sakkunniga som känner till språket och affärskulturen på ryska, spanska, arabiska och flera andra språk.

Det här är Viexpos berättelse

 

Historia

Mission

Viexpos mission är att skapa välfärd och arbetsplatser i Finland genom att stöda små och medelstora företag i deras internationaliseringsprocess med tjänster och råd.

Vision

Vi vill vara den första som kommer i tankarna när företagen funderar på export och internationalisering.

Vi vet var företagen kan få den bästa hjälpen i olika situationer.

Vi vill också vara världens bästa arbetsplats, och vi tar alla personligen ansvar för det.

Våra värden

Öppenhet, kundorientering och ansvarsfullhet är grundpelare i vår verksamhet.

Företagskulturen

 

Viexpos företagskultur är inkluderande och dynamisk. I en organisation som främjar internationalisering, är mångfalden en basförutsättning. Vi tror på öppet ledarskap och gemenskap, och att våra anställda kan blomstra när vi skapar en arbetsomgivning som är inspirerande och betonar ansvarstagande. Vi tror på samarbete och nätverkande och arbetar som en exemplarisk partner för både våra kunder och våra intressegrupper. Vi är stolta över vår historia och våra rötter och lär oss med dessa som grund.

2025: Fördubblad export för SMF-företagen

 

Betydelsen av den finansiering som möjliggör grundrådgivning kan inte nog understrykas, då regeringens målsättning är att SMF-företagens nuvarande exportandel på ungefär 12 % ska fördubblas fram till år 2020. Viexpos ståndpunkt är att detta ska vara en mellan- och minimimålsättning som en del av ett målmedvetet arbete för att höja SMF-företagens internationaliseringsgrad.

 

Läs mera

Viexpos styrelse

Styrelseordförande:

Jarl Sundqvist, verkställande direktör, Concordia

 

Medlemmar:

Juha Häkkinen, verkställande direktör, Österbottens handelskammare

Angelique Irjala, verkställande direktör, Kristinestads Näringslivscentral Ab

Michael Johansson, verkställande direktör, El-Ho Ab

Vesa Kojola, Team Finland coordinator, NTM-centralen i Österbotten

Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden, Företagarna i Finland

Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör, Kurikka

Stefan Råback, verkställande direktör, Vasaregionens Utveckling Ab, Vasek

Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör, Karleby stad

Samarbetspartners