Viexpo

Viexpo yrityksenä

Viexpo on osuuskuntapohjalla toimiva yritys, jonka perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Viexpon toimintamuotoja ovat

 

  • asiantuntija-, kehittämis- ja konsultointipalvelut yritysten kansainvälistymisen eri vaiheissa,
  • kansainvälistymistä voimistavan yritysyhteistyön kehittäminen,
  • yritysten kansainvälistymistä tukevien rahoitus- ja tukimuotojen hyödyntämisen aktivointi,
  • yritysten kansainvälistymistä aktivoivien räätälöityjen yhteistapahtumien järjestäminen,
  • ajassa kiinni oleva viestintä- ja tiedotustoiminta,
  • markkinatietopalveluiden tarjonta,
  • konsultointi, sekä
  • kieli- ja käännöspalvelut.

 

Viexpolla on laaja kansainvälinen kontaktiverkosto sekä Suomessa että ulkomailla, ja asiantuntijoillamme on monivuotinen kokemus yritysten auttamisessa uusille markkinoille. Osuuskunta Viexpolla on merkittävä rooli pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisessä alueellisesti ja koko maan kattavasti. Viexpo toimii Pohjanmaan ELY:n kansainvälistymisyksikkönä ja on osa Team Finland ja Business Finland verkostoja.

 

Viexpo toimii kaksikielisesti, sekä suomeksi että ruotsiksi. Viexpo pystyy tarjoamaan kansainvälistymisen palveluja useilla kielillä tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti palveluja tarjotaan seuraavilla kielillä: englanti, saksa, ranska, norja ja tanska. Käytössämme ovat verkostojemme kautta myös venäjän, espanjan, arabian ja monien muiden kielten osaajat ja liiketoimintakulttuurien tuntijat.

Historia

Missio

Viexpon missiona on luoda hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen tukemalla pk-yritysten kansainvälistymistä palveluin ja neuvoin.

Visio

Viexpon visio on kehittyä yhdessä yritysten kanssa muuttuvan maailman haasteissa tarjoten yrityslähtöisesti ajanmukaisia kansainvälistymispalveluja vastaamaan asiakkaiden yhä uudistuvia tarpeita.

Arvot

Viexpon arvot ovat asiakaslähtöisyys, innostavuus ja ilo, uteliaisuus, yhteisöllisyys ja osallistavuus, kunnioitus ja vastuullisuus. Ne luovat perustan yrityskulttuurillemme ja ohjaavat toimintaamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Niiden kautta arvioimme päätöksiämme ja havainnoimme toimintaympäristömme, Viexpon silmin, suomalaisyritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.

Yrityskulttuuri

 

Viexpon yrityskulttuuri on osallistava ja dynaaminen. Kansainvälistymistä edistävänä organisaationa monimuotoisuus on perusasia. Uskomme avoimeen johtamiseen ja yhteisöllisyyteen ja siihen, että innostavan ja vastuunottoa korostavan työympäristön luomisella työntekijämme kukoistavat. Vannomme yhteistyön ja verkostoitumisen eteen ja toimimme esimerkillisenä kumppanina niin asiakkaillemme kuin sidosryhmillemme. Olemme ylpeitä historiastamme ja juuristamme, oppimme myös sieltä ammentaen.

2020: Pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

 

Perusneuvonnan mahdollistavan rahoituksen merkitystä ei voi korostaa liikaa, kun tavoitteena on pk-yritysten nykyisellään noin 12 % vientiosuuden kaksinkertaistaminen hallituksen tavoitteen mukaisesti 2020 mennessä. Viexpon näkemyksen mukaan tämän tulee olla väli- ja vähimmäistavoite osana määrätietoista työtä pk-yritysten kansainvälistymisasteen nostamiseksi.

 

Lue lisää

Viexpon hallitus

Hallituksen puheenjohtaja:

Jarl Sundqvist, toimitusjohtaja, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Oy

 

Jäsenet:

Nina Hautio, kehittämispäällikkö, Vaasan kaupunki

Juha Häkkinen, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Angelique Irjala, toimitusjohtaja, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

Michael Johansson, toimitusjohtaja, El-Ho Oy

Vesa Kojola, Team Finland -koordinaattori, Pohjanmaan ELY-keskus

Thomas Palmgren, kansainvälisten asioiden päällikkö, Suomen yrittäjät

Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikka

Jonne Sandberg, kehitysjohtaja, Kokkolan kaupunki

Lisa Bäckman-Perälä, talousjohtaja, Yritystalo Dynamo Oy

Viexpo Services Oy

Viexpo Services Oy on Viexpon tytäryhtiö. Viexpo tarjoaa palveluita ja tuotteita tytäryhtiönsä kautta, kun on kyse ilman julkista tukea tuotettavista Viexpon yrityskohtaisista palveluista. Näitä palveluita ovat perusneuvonta, kokonaisvientiratkaisut ja konsultointi, markkina-alue- ja markkinaselvitykset, yhteisvientihankkeet, digitaaliset kielipalvelut sekä hankkeet.

 

Viexpo Services Oy:n hallitukseen kuuluvat:

Puheenjohtaja Peter Björk

Toimitusjohtaja Kristian Schrey

Varsinainen jäsen Juha Häkkinen

Varsinainen jäsen Thomas Pettersson

Yhteistyökumppanit