Vientiprojektit yritysryhmille

Yritysryhmille suunnattujen vientiprojektien tavoitteena on löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohdemaasta.

Meillä viexpolaisilla on vankka kokemus näiden projektien koordinoinnista ja erityisesti yritysten välisen yhteistyön hyödyistä vientiponnisteluissa. Vientiprojekteihin on useimmiten saatavilla myös julkista rahoitusta.

 

Viexpo kokoaa ryhmän, hoitaa hakemusasiat puolestasi, ja vastaa siitä, että projektin toimenpiteet ovat konkreettisia ja hyödyllisiä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin sinun yrityksesi tilanteesta ja tarpeista.

Mitä yritysryhmille suunnatussa vientiprojektissa tehdään?

  • Projektissa käydään läpi yrityksesi tilanne ja vientivalmiudet, ja mikäli kehitystarpeita on esim. markkinointimateriaalien suhteen, tehdään tarvittavat toimenpiteet.
  • Hankitaan tietoa kohdemarkkinalla toimivista kilpailijoista, hintatasosta, vaatimuksista, toimintatavoista, jakelukanavista jne.
  • Mennään tutustumaan markkinaan paikanpäälle, avataan keskusteluyhteys potentiaalisiin kohderyhmiin ja aletaan rakentamaan asiakassuhteita.
  • Osana projektia voidaan myös osallistua yhdessä alan messuille, tehdä esim. koemarkkinointia kohderyhmässä, toteuttaa tuotekehitystoimenpiteitä saadun asiakaspalautteen pohjalta tai järjestää erilaisia verkostoitumistapahtumia kohdemaassa.
  • Projektin toimenpiteet tehdään aina osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan.
Viexpo kokoaa ryhmän, hoitaa hakemusasiat puolestasi, ja vastaa siitä, että projektin toimenpiteet ovat konkreettisia ja hyödyllisiä.

Esimerkkiprojekti Pohjanmaalta Japaniin

Yritysryhmää alettiin koota syksyllä 2018. Projektista kiinnostuneiden yritysten kanssa keskusteltiin heidän tarpeistaan ja resursseistaan ja millaisia panostuksia hanke yritykseltä vaatii. Näiden keskusteluiden perusteella Viexpo teki ehdotuksen projektissa toteutettavista toimista ja budjetista. Lopulta seitsemän yritystä Pohjanmaan eri maakunnista sitoutui projektiin, johon oli mahdollisuus hakea julkista rahoitusta ELY:n maaseutuosastolta. Projektin kestoksi määriteltiin huhtikuu 2019 – maaliskuu 2020.

 

Projekti sisälsi seuraavat toimenpiteet: yhteinen koulutus liittyen Japanin kulttuuriin ja erityisesti kaupankäyntikulttuuriin sekä kokemusten vaihto Japanin kauppaa tekevien yritysten kanssa, yrityskohtainen markkinaselvitys ja kontaktihaku, yritysten esittely selvityksessä ja kontaktihaussa löytyneille potentiaalisille kumppaneille, tapaamisten sopiminen tammikuun 2020 Japanin matkalle, japaninkielisen yritysesitteen tekeminen, viikon Japanin matka jonka aikana tutustuminen alan messuihin, yhteisen pr-tapahtuman järjestäminen Suomen suurlähetystössä, yrityskohtaisia tapaamisia ja mm. yhteistapaaminen skandinaavisiin tuotteisiin erikoistuneen maahantuojan kanssa.

 

Näiden toimenpiteiden yrityskohtainen budjetti oli noin 14 000 €. Haimme ja saimme ELY:n maaseutuosaston rahoitusta yritysryhmähankkeille. Rahoituksen osuus budjetista oli 75 %, yrityksen maksettavaksi jäi noin 3 500 € alv 0. Tähän ei ole laskettu mukaan yrityksen projektiin käyttämää työaikaa, joka oli arviolta noin kuukausi. (Huomioitahan, että ELY:n maaseutuosaston rahoitus on suunnattu maaseudulla toimiville yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 10 milj.€)

 

Voit myös lukea Viexpon Carita Pöntiön kuvauksen projektista LinkedInissä.

Timo Laurila, Jokipiin Pellava:

”Jokipiin Pellava oli mukana Viexpon koordinoimassa Pohjanmaalta Japaniin – yritysryhmäprojektissa. Meillä oli jo ennestään joitakin asiakkaita Tokiossa, mutta projektin myötä löydettiin muutama erittäin potentiaalinen uusi kumppani. Erityisesti meidän saunatuotteiden osalta on aukeamassa hienoja mahdollisuuksia. Kun lähdetään täältä kaukaa pohjoisesta hakemaan uusia markkinoita, kannattaa se ehdottomasti tehdä yhteistyössä muiden kanssa. Meillä oli mahtava seitsemän yrityksen porukka kasassa. Järjestimme mm. yhteisen pr-tilaisuuden Suomen Suurlähetystössä Tokiossa. Ajatuksia, vinkkejä ja tietoja on vaihdettu yritysten kesken myös projektin jälkeen.”

Hankkeistamme voit lukea lisää täältä.

Referenssi

Rimita Green banneri FIN
Jokipiin Pellava - vientiprojektit - suomeksi JPG

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin sinun yrityksesi tilanteesta ja tarpeista.

Kåre Björkstrand
Vientineuvoja

 

”Minulla on pitkä kokemus vientipäällikön tehtävistä elintarvikealalla. Vahvinta osaamistani on viennin suunnittelu. Eritysialaani on elintarvikevienti, johon liittyen olen vetänyt vientiprojekteja yritysryhmille.”

 

+358 50 536 6655

kare.bjorkstrand@viexpo.fi

Carita Pöntiö
Vientineuvoja

 

”Minulla on vahva yrittäjätausta ja olen toiminut yrittäjänä ja toimitusjohtajana elintarvike- ja nahkateollisuudessa yhteensä noin 15 vuotta. Olen vastannut yrityksen toiminnasta kokonaisuudessaan ja erityisesti tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista asiakkaille niin Euroopassa kuin muuallakin. Minulla on siten laajaa kokemusta kaupanteosta, kansainvälisyydestä ja viennistä! Toimin Kokkolan toimipisteestä käsin.”

 

+358 44 987 5484
carita.pontio(at)viexpo.fi