Apua viennin aloittamiseen

Onko sinulla kiinnostusta aloittaa vientikauppa? Haluatko kasvattaa yritystäsi viennin kautta?

Jos olet vasta aloittamassa vientitoimintoja, suosittelemme sinulle viennin ammattilaista tueksi käynnistämään toimintaa.

Oletteko oikealla tiellä?

Olemme rakentaneet tämän kokonaisuuden huomioiden kattavasti viennin aloittamiseen liittyvät karikot ja nostaneet esiin ne merkitykselliset asiat, joilla vienti saadaan tehokkaasti käyntiin. Kokonaisuuden sisältö ja siihen kuuluvat päivät muokataan aina yrityksen tarpeiden mukaiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Voit valita meidät, ja saat asiantuntijan avuksesi viennin aloittamiseen.

Tarjoamme osaamisen kokonaisuutta

Analyysi (jos ei ole vielä tehty) (1 päivä)

 

Yrityksen nykytila analysoidaan, että saadaan todellinen kuva yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta. Viennin aloittaminen vie paljon resursseja, joten on hyvä käydä yrityksen tilannetta kattavasti läpi. Analyysipäivän aikana voi nousta esiin muitakin kehittämisen kohteita, jotka on hyvä huomioida. Ennen vientiin investoimista on hyvä olla tietoinen omista valmiuksistaan tehdä kansainvälistä kauppaa.

 

Päivän aikana kartoitetaan mm. seuraavat osa-alueet:

  • asiakkaat
  • markkinointi ja myynti
  • talous
  • verkostot
  • resurssit
  • tavoitteet
  • kilpailuedut

Analyysipäivän jälkeen pureudutaan tarkemmin vientiin. Tilanneanalyysin pohjalta selvitetään kehittämistarpeita, tehdään suunnitelma toimenpiteistä ja mietitään rahoitusvaihtoehtoja. Kokonaisuus koostuu yleensä seuraavista:

Markkinatiedon haku ja potentiaalisten asiakkaiden kartoitus (12 päivää):

 

Tämä osio tehdään osittain yhdessä ja osittain asiantuntijan omana työnä. Tässä osiossa valitulta markkina-alueelta kerätään tietoa, selvitetään kilpailijakenttää, jossa yritys toimii, ja kartoitetaan potentiaalisia asiakkaita. Päivän aikana kerätään relevanttia dataa, jonka pohjalta vientistrategia ja vientisuunnitelmat tehdään.

 

Mitä jo tiedämme ja mitä meidän pitää vielä saada selville?

– Tuote ja kilpailijat kohdemarkkinalla

– Potentiaaliset asiakkaat

– Potentiaaliset myyntikanavat

Vientistrategia (1 päivä):

 

Markkinatiedon pohjalta yritykselle tehdään yritykselle sopiva vientistrategia, jota yrityksen on mahdollista toteuttaa olemassa olevilla resursseilla. Kun vientistrategia on kunnossa, ovat omat kilpailuedut selkeät ja päästään välttämään yritykselle pahin kilpailukenttä eli hintakilpailu. Lisäksi asiakassegmentointi on tarkempaa, ja vientisuunnitelman teko kohdennetumpaa.

 

Mitä myymme, kenelle myymme ja miten myymme?

– Kilpailijakenttä

– Kilpailukyky vs. kilpailuetu

– Asemointi kilpailijoihin nähden, missä ollaan ja halutaanko asemaa muuttaa?

– Kuka on meidän optimaalisin asiakkaamme?

– Mitä maksaa viennin aloittaminen?

– Mistä rahat?

– Henkilöiden resursointi

– Budjetti

Vientisuunnitelma (1 päivä):

 

Vientisuunnitelmaan tehdään suunnitelma siitä, miten vientistrategia saadaan jalkautettua käytännön myyntityöksi, ja miten tavoitteet saadaan realisoitua euroiksi. Vientisuunnitelmapäivässä käydään läpi myös riskejä, rahoitusta, tarjouksien tekemistä sekä vientikäytäntöjä.

Vientisuunnitelmassa pohditaan syvemmin viennin aloittamiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta siinä huomioidaan myös pidemmän aikavälin suunnitelmat. Vientisuunnitelmaa tulee voida päivittää tilanteen mukaan, joten aluksi kannattaa panostaa erityisesti viennin aloittamiseen ja mitä silloin tulee tehdä.

 

– Kuinka vientistrategia saadaan jalkautettua käytännön myyntityöksi?

– Tavoitteet/välitavoitteet

– Vuosikellotus (matkat, messut, kontaktoinnit, kampanjat, yhteydenotot)

– Budjetti ja mahdollinen rahoitus

– Myyntiviestin hiominen

– MWB – Must Win Battles

– Tarjouksen tekeminen

Konsultointipäivien avulla yritykseen saadaan lisäresurssi avaamaan vientiä suunnitellusti. Viennin aloittaminen vie paljon aikaa ja rahaa erityisesti alkuvaiheessa. On tärkeää tehdä pohjatyöt kunnolla, jotta kasvu on suunnitelmallista ja realistista.

 

Palvelun voi ostaa suoraan Viexpolta. Konsultointipalkkiomme on 855€/pv ja 114€/h alv 0.

Referenssi

LineDeck banneri fin jpg

Voit olla meihin yhteydessä myös alla olevalla lomakkeella

Avaa lomake


Ota yhteyttä

Lisätietoa saat kansainvälistymisen asiantuntijoiltamme. Voit ottaa yhteyttä Kristianiin, Maaritiin tai Minnaan.

Kristian Schrey

Toimitusjohtaja

”Minulla on monivuotinen kokemus yrittäjänä monella eri alalla sekä start-up yritysten parissa. Toimialasta riippumatta haluan tehdä kasvuhalukkaiden yritysten kanssa töitä luomalla edellytyksiä heille menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla. Vastaan perusneuvonnasta ja konsultoinnista, vientiverkostojen koordinoimisesta ja yhteistyöstä Kiinan suuntaan. Toimin Vaasan toimipisteestä käsin.”

+358 50 572 8253
kristian.schrey(at)viexpo.fi

Maarit Mäkelä

Senior Advisor

Vapaalla

”Parhaimmillani olen, kun yrityksen kansainvälistymistä aletaan suunnitella ja paketti täytyy kasata toimivaksi. Vuosikellotus, 3 year plan ja tavoitteiden naulaaminen ovat heiniäni. Ilman ensimmäisiä pieniä askelia ei tule suuria tuloksia. Olen työskennellyt viennin parissa koko aikuisen ikäni ja koulutukseltani olen kansainvälisen kaupan johtamisen MBA (ylempi amk). Teen myös perusneuvontaa sekä konsultointia.”

+358 50 373 7044
maarit.makela(at)viexpo.fi

Minna Jakobsson

Senior Advisor

”Minulla on yli 10 vuoden kokemus erityyppisistä markkina- ja yritysanalyyseistä sekä selvityksistä useilta eri toimialoilta ja kohdemarkkinoilta, osana yritysten kehittämistä ja kansainvälistymistä. Yritykset, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä suunnitelmallisesti, ottakaa yhteyttä niin katsotaan miten voin olla teille avuksi!”

+358 50 572 7404
minna.jakobsson(at)viexpo.fi